Akademia KAIZEN

Kolejna, XV edycja Studiów rozpocznie się w październiku 2023 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2024 r.

W tym czasie odbędzie się 11 zjazdów, czyli 227 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP.

Studia realizowane w formule Praktycy dla Praktyków – wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.

Realizacja 5 zjazdów w firmach produkcyjnych – obserwacja wdrożonych narzędzi na gemba, przedstawienie procesu transformacji kaizen, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na KAIZEN, jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak:

  • Just-In-Time,
  • Lean Management,
  • Total Quality Management,
  • Total Productive Maintenance.