Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem

Studia podyplomowe „Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem” to unikatowy program studiów łączący teorię z praktyką w obszarach zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania i gospodarki w obiegu zamkniętym. Program pozwala na zdobycie wiedzy i rozwój kompetencji przyszłości w oparciu o idee i wartości uwzględniające współczesne koncepcje zarządzania.

Studia są realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji oraz TUV NORD Polska.