Redaktorzy czasopism i numerów specjalnych

Sustainability: SI "Building Sustainable Industry 4.0: … - A.Kluczek, B.Gładysz, i in.