Władze IOSP

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda 
tel: (22) 234-81-23       e-mail: ilona.golda@pw.edu.pl  

Zastępca Dyrektora ds. naukowych
dr inż. Bartłomiej Gładysz 
tel: (22) 234-81-29       e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl    

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Maria Kukurba 
tel: (22) 234-81-24       e-mail: maria.kukurba@pw.edu.pl           

       

Kierownik Zakładu Zarządzania i Jakości
dr hab. inż. Aldona Kluczek, profesor uczelni 
tel: (22) 234-81-31       e-mail: aldona.kluczek@pw.edu.pl  

Kierownik Zakładu Procesów Produkcyjnych i Logistyki
WAKAT 

Kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych
dr hab. inż. Paweł Gepner, profesor uczelni 
tel: (22) 234-81-29       e-mail: pawel.gepner@pw.edu.pl  

 

Pracownicy administracji

Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                mgr Anna Tomczak
tel: (22) 234-81-23       e-mail: iosp@pw.edu.pl

Koordynator działalności naukowo-dydaktycznej IOSP
mgr Barbara Makuch
Prowadzenie spraw związanych z procesem dyplomowania studentów 
tel: (22) 234-81-31       e-mail: barbara.makuch@pw.edu.pl  

Pełnomocnik Kwestora
mgr Iwona Gontarek 
tel: (22) 234-85-31       e-mail: iwona.gontarek@pw.edu.pl