Zakład Technologii Informacyjnych

 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje głównie zagadnienia związane z metodami projektowania i wdrażania systemów informatycznych w warstwie biznesowej, systemowej i technologicznej. 

Obszary badawcze:

 • IIoT (ang. Industrial Internet of Things) - Przemysłowy Internet Rzeczy
 • Technologia 5G/6G
 • VR (ang. Virtual Reality) - Wirtualna Rzeczywistość
 • AR (ang. Augmented Reality) - Rozszerzona Rzeczywistość
 • MR (ang. Mixed Reality) - Połączona Rzeczywistość
 • AI (ang. Artificial Intelligence) - Sztuczna Inteligencja
 • Technologia Blockchain - Technologia rejestrów rozproszonych
 • HPC (ang. High Performance Computing) - Obliczenia wielkiej skali
 • Nanotechnologia w elektronice i informatyce
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Infrastruktura informatyczna
 • Informatyzacja przedsiębiorstw
 • Platformy sprzętowo-programowe
 • Bazy danych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - System planowania zasobów przedsiębiorstwa
 • WMS (ang. Warehouse Management System) - System zarządzania magazynem
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Strategia informatyzacji przedsiębiorstw
 • Transformacja cyfrowa
 • Organizacje Agile
 • Architektura informatyczna przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami IT
 • Digital marketing

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Paweł Gepner, profesor uczelni - kierownik
 • dr hab. inż. Leonid Moroz, profesor uczelni
 • dr hab. inż. Bartosz Wachnik, adiunkt
 • dr Michał Bańka, adiunkt
 • dr inż. Andrzej Kamiński, adiunkt
 • dr inż. Jerzy Krawiec, adiunkt
 • dr inż. Robert Wojtachnik, adiunkt
 • mgr inż. Martyna Wybraniak-Kujawa, asystent
 • mgr Tomasz Kowalczyk, asystent

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac przejściowych