Dekalog bezpieczeństwa informatycznego

  1. Korzystanie z bezpiecznego komputera (program antywirusowy, zapora sieciowa, funkcja sprawdzania zabezpieczeń: Alert bezpieczeństwa, legalne oprogramowanie). Alert bezpieczeństwa: konto Google: https://myaccount.google.com/security-checkup.
  2. Stosowanie haseł o odpowiedniej jakości (co najmniej 12 znaków: małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne).
  3. Sprawdzenie certyfikatu strony (wystawca certyfikatu i jego ważności).
  4. Terminowe instalowanie poprawek bezpieczeństwa.
  5. Stosowanie oprogramowania skanującego system pod kątem: adware, spyware, phishing.
  6. Uruchamianie systemu z możliwie najniższymi uprawnieniami (jako użytkownik, nie administrator).
  7. Otwieranie e-mail w formacie czystego tekstu.
  8. Zmiana domyślnej konfiguracji systemu operacyjnego.
  9. Zabezpieczenie programów pakietu Ms Office przed uruchomieniem niebezpiecznych makr.
  10. Bezpieczne wylogowanie z systemu transakcyjnego (wyloguj, a nie przez zamknięcie przeglądarki).