Prace dyplomowe

Poniżej przedstawione zostały przykładowe zakresy tematyczne prac dyplomowych - inżynierskich i magisterskich, które mogą być realizowane na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Zachęcamy również do samodzielnego definiowania tytułu pracy dyplomowej i omawiania go z potencjalnym konsultantem ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Umożliwi to lepsze jego dostosowanie do Państwa zainteresowań. Realizacja prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) przebiega zgodnie z zasadami ich prowadzenia obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Wyciąg tych zasad oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych dostępne są na stronie internetowej Instytutu.