Prace dyplomowe

Poniżej przedstawione zostały przykładowe zakresy tematyczne prac dyplomowych - inżynierskich i magisterskich, które mogą być realizowane na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Zachęcamy również do samodzielnego definiowania tytułu pracy dyplomowej i omawiania go z potencjalnym konsultantem ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Umożliwi to lepsze jego dostosowanie do Państwa zainteresowań. Realizacja prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) przebiega zgodnie z zasadami ich prowadzenia obowiązującymi na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Wyciąg tych zasad oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

  

Proces dyplomowania 

Wytyczne do prac dyplomowych

Zasady redagowania

Dobre praktyki w redagowaniu prac

Wykaz promotorów

Tematyka prac dyplomowych

Harmonogram obron prac dyplomowych

Pytania egzaminacyjne - egzamin dyplomowy