Zakład Zarządzania i Jakości

 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje głównie zagadnienia związane z innowacjami i szeroko pojętym rozwojem technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli inteligentnych technologii oraz przedsiębiorczości technologicznej w organizacjach.

Obszary badawcze:

 • Zarządzanie innowacjami: analiza i badanie cyklu innowacji;
 • Relacje między cyklem koniunkturalnym a tworzeniem i dyfuzją innowacji;
 • Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju wyrobów i technologii;
 • Badania efektywności projektów i przedsiębiorstw, w tym  efektywności ekonomicznej innowacji;
 • Marketing innowacji w przedsiębiorstwie;
 • Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych;
  • Ekonomika i organizacja wdrażania zaawansowanych technologii;
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestycyjnej;
 • Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych (o charakterze holistycznym z aspektem środowiskowym i społecznym);
 • Rozwój narzędzi wspomagających controlling produkcji (m.in. budżetowanie, strategiczna karta wyników, itp.);
 • Dynamika interakcji procesów materialnych i zachowań międzyorganizacyjnych w produkcji rozproszonej globalnie;
 • Przedsiębiorczość akademicka. Uniwersyteckie przedsiębiorstwa spin-off/spin-out;
 • Badanie roli przedsiębiorczości technologicznej w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych;
 • Doskonalenie dydaktyki w zakresie zarządzania jakością oraz  zarządzania i inżynierii jakości w ramach kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Projektowanie, wdrażanie, utrzymanie oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością według serii norm ISO 9000 w firmach produkcyjnych i usługowych;
 • Projektowanie, wdrażanie i wspomaganie eksploatacji systemów zarządzania jakością w jednostkach edukacyjnych wg kryteriów PKA na poziomie uczelni i wydziału;
 • Rozwój systemów jakości ISO 9000 w powiązaniu z systemami pokrewnymi typu: ISO serii 14000, PN-N serii 18000, GMP, GLP, HACCP, itp. (razem ponad 30 standardowych branżowych i obszarowych systemów);
 • Doskonalenie projektowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowis-kiem, bhp oraz CSR (Corporate Social Responsibility);
 • Rozwijanie problematyki zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa we wszystkich formach aktywności.

Prowadzone prace badawcze:

 • Realizacja grantu wewnętrznego w latach 2020-21 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości nt. „Efekty synergii i anergii Przemysłu 4.0, zrównoważonego rozwoju i szczupłego zarządzania”.
 • Realizacja grantu wewnętrznego w latach 2020-21 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości nt. „Przedsiębiorczość technologiczna a kreowanie nowoczesnych technologii w dobie rozwoju Gospodarki 4.0”.
 • Realizacja pracy statutowej pt. „Doskonalenie metod zarządzania produkcją w sektorze MŚP.
 • Realizacja pracy statutowej pt. „Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w zarządzaniu i inżynierii jakości”.

Skład osobowy: 

 • dr hab. inż. Aldona Kluczek, profesor uczelni, kierownik
 • dr hab. inż. Jan Bagiński, profesor uczelni
 • dr inż. Zbigniew Chyba, adiunkt
 • dr inż. Jolanta Korkosz–Gębska, adiunkt
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz, adiunkt
 • dr Maria Kukurba, adiunkt
 • dr Izabela Maleńczyk, adiunkt
 • dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch, adiunkt
 • dr hab. Nataliia Gavkalova, adiunkt
 • dr hab. Nadiia Shmygol, adiunkt

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac przejściowych