Instytut

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz usługową w zakresie szeroko pojętej problematyki organizacji produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Właśnie zogniskowanie kształcenia przede wszystkim na problematyce zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi (wytwarzającymi wyroby materialne) odróżnia Instytut od innych funkcjonujących również w ramach Politechniki Warszawskiej jednostek (Wydziałów, Instytutów, Szkół itp.), gdzie zarządzanie traktowane jest bardzo szeroko i odnosi się również m.in. do przedsiębiorstw sektora finansowo-ubezpieczeniowego. 

Instytut składa się z trzech zakładów: Zarządzania i Jakości, Procesów Produkcyjnych i Logistyki, Technologii Informacyjnych

Instytut wspiera swoim potencjałem w sposób szczególny następujące obszary dydaktyczne:

Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

  • Specjalność 1. stopnia studiów Zarządzanie Produkcją
  • Specjalność 1. stopnia studiów Informatyczne Systemy Zarządzania
  • Specjalność 1. stopnia studiów Inżynieria Produkcji
  • Specjalność 2. stopnia studiów Global Production Engineering and Management
  • Specjalność 2. stopnia studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej
  • Specjalność 2. stopnia studiów Technologie Cyfrowe w Zarządzaniu Produkcją

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn:

  • Specjalność 1. stopnia studiów Inżynieria Produkcji

Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia na innych kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Mechaniczny Technologiczny.