Prace przejściowe

Poniżej przedstawione zostały przykładowe zakresy tematyczne prac przejściowych realizowanych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Zwracamy uwagę, że praca przejściowa powinna mieć charakter projektowy. Oznacza to, że należy w niej dokonać nie tylko analizy stanu istniejącego w wybranym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również zaproponować rozwiązanie zidentyfikowanego problemu. Projekt powinien opierać się na case study przedsiębiorstwa. Zachęcamy również do samodzielnego definiowania tytułu pracy przejściowej i omawiania go z potencjalnym konsultantem. Umożliwi to lepsze jego dopasowanie do Państwa zainteresowań.

  

Dokumenty:

Wytyczne

Zasady redagowania

Dobre praktyki w redagowaniu prac

Lista konsultantów 

Tematyka prac przejściowych