Zespoły badawcze

Nazwa Lider Zespołu Członkowie Zespołu Obszary badawcze
ACCELERANCE dr Michał Bańka

dr inż. Paweł Antczak

dr inż. Andrzej Kamiński

dr inż. Robert Wojtachnik

Programy akceleracyjne łączące start-upy z odbiorcami
technologii, Akceleratory, w tym korporacyjne akceleratory,
Przedsiębiorczość, Fundusze venture capital, Transfer technologii,
Organizacja i technologie w transporcie, Modelowanie systemów i procesów w transporcie i logistyce, Zachowania organizacyjne, Jakość i efektywność pracy organizacji, Zrównoważony rozwój
AIBC dr hab. inż. Paweł Gepner, prof. uczelni

dr hab. inż. Leonid Moroz

dr inż. Jerzy Krawiec 

mgr inż. Martyna Wybraniak-Kujawa

dr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska

AI, Blockchain, HPC, Cyberbezpieczeństwo, IIoT/AIoT, Business Intelligence, Infrastruktura informatyczna
SUSTAIN 4.0 dr inż. Bartłomiej Gładysz

dr inż. Aleksander Buczacki

dr inż. Krzysztof Ejsmont

dr hab. inż. Aldona Kluczek, prof. uczelni

dr inż. Krzysztof Krystosiak

Zrównoważony rozwój, Przemysł 4.0, Przemysł 5.0
PZT dr inż. Zbigniew Chyba

dr Izabela Maleńczyk

dr inż. Mariusz Salwin

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch

dr inż. Bartosz Wachnik

Przedsiębiorczość technologiczna firm high-tech, Zaawansowane technologie w kształceniu na odległość i w marketingu przemysłowym, Wykorzystanie high-tech przez osoby starsze i w opiece nad seniorami, Zachowania przedsiębiorcze pracowników, Asymetria informacji w przedsięwzięciach