Studia I stopnia

Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 
Specjalność Zarządzanie Produkcją                                                                                  

Specjalność ta odwzorowuje główny obszar naukowo-badawczy Instytutu. Problematyka prezentowana studentom dotyczy głównie: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa (transportowych, magazynowych, remontowych, narzędziowych, energetycznych itp.), logistyki, kontroli i sterowania jakością, metod i technik organizatorskich wspierających zarządzanie, analizy efektywności produkcji, wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie produkcją. Dzięki współpracy pracowników Instytutu z podmiotami gospodarczymi studenci otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również mają możliwość opracowywania rozwiązań w oparciu o case study.

 
 
Specjalność Informatyczne Systemy Zarządzania

Główne prezentowane obszary wiedzy w ramach tej specjalności to to: BI w zarządzaniu, Programowanie 1, Systemy operacyjne, Analiza efektywności inwestycji, Inżynieria oprogramowania, Programowanie 2, Internet Rzeczy, Projektowanie informatycznych systemów zarządzania oraz Systemy ERP. Poprzez bogate doświadczenie pracowników Instytutu w zakresie wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie studentom przekazywane są praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi. 

 

                 Kierunek studiów - Mechanika i Budowa Maszyn:

 
Specjalność Inżynieria Produkcji

Kształcenie na tej specjalności jest połączeniem zalet kierunku MiBM oraz specjalności Zarządzanie produkcją prowadzonej na kierunku ZiIP. Program dydaktyczny oparty jest na wzorcach wydziałów “Production Engineering” państw wysokorozwiniętych. Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia związane z modelowaniem i sterowaniem oraz organizacją produkcji oraz zarządzaniem. Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia na innych kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji.