Studia I stopnia

Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

      
Specjalność Zarządzanie Produkcją                                                                                  

Specjalność ta odwzorowuje główny obszar naukowo-badawczy Instytutu. Problematyka prezentowana studentom dotyczy głównie: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa (transportowych, magazynowych, remontowych, narzędziowych, energetycznych itp.), logistyki, kontroli i sterowania jakością, metod i technik organizatorskich wspierających zarządzanie, analizy efektywności produkcji, wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie produkcją. Dzięki współpracy pracowników Instytutu z podmiotami gospodarczymi studenci otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również mają możliwość opracowywania rozwiązań w oparciu o case study.     

     

Specjalność Informatyczne Systemy Zarządzania

Główne prezentowane obszary wiedzy w ramach tej specjalności to to: BI w zarządzaniu, Programowanie 1, Systemy operacyjne, Analiza efektywności inwestycji, Inżynieria oprogramowania, Programowanie 2, Internet Rzeczy, Projektowanie informatycznych systemów zarządzania oraz Systemy ERP. Poprzez bogate doświadczenie pracowników Instytutu w zakresie wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie studentom przekazywane są praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.