Tematy prac przejściowych

Tematy prac przejściowych

Konsultant/Consultant: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
2. Mapowanie procesu biznesowego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
3. Mapowanie procesu informacyjnego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem wybranych oprogramowań Project to improve supply chain management with the use of selected software
2. Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu Mapping the technological process in company X for audit purposes
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Paweł Antczak  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji bazodanowej dla przedsiębiorstwa X  
2. Projekt bazy danych dla magazynu części zamiennych w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt równoważenia linii produkcyjnej na przykładzie procesu X  
4. Projekt systemu motywacyjnego pracowników produkcyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa   
5. Projekt strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa X  
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Krzysztof Ejsmont  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia sprzedaży wyrobów w przedsiębiorstwie X Accounting application project in the enterprise
2. Projekt elastycznego łańcucha dostaw dla branży odzieżowej Design of an application for managing customer relations in an enterprise
3. Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego Project of an application for conducting an exam (e-Test) in an educational institution
4. Projekt wdrożenia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym Design of an application for managing car parts in an enterprise
5. Projekt wdrożenia metody SMED dla wybranej maszyny Project of an application for company valuation using the DCF method in an enterprise
6. Projekt usprawnienia procesu produkcji przy wykorzystaniu teorii ograniczeń Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree in the enterprise
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt magazynu dystrybucyjnego dla sieci księgarni Design of a distribution magazine for a bookstore chain 
2. Projekt wdrożenia nowego wyrobu na polskim rynku Project of implementing a new product on the Polish market
3. Projekt wdrożenia narzędzi zarządzania jakością w firmie produkcyjnej Project of implementation of quality tools in production company
4. Projekt poprawy zrównoważonego rozwoju poprzez Łańcuch Dostaw 4.0  Project of enhancing sustainability through Supply Chain 4.0
5. Projekt wdrożenia TPM w firmie X Project of TPM implementation in company X
6. Projekt poprawy organizacji produkcji w firmie X Project of production organization improvement in company X
7. Zastosowanie mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranych obszarach firmy Application of Value Stream Mapping (VSM) in the selected areas of company
8. Projekt zaprojektowania warsztatu pracy w celu optymalizacji czasu  Project of design a job shop for optimizing time
9. Projekt poprawy OEE przy wykorzystaniu TPM w wybranym obszarze produkcyjnym  Project of OEE enhancement using TPM in selected production area
10. Projekt wdrożenia systemu Kanban w firmie X  Project of implementation Kanban system in company X
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Bartłomiej Gładysz  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Możliwa realizacja na studiach polskojęzycznych, ale językiem pracy musi być j. angielski Bibliometric Network Analysis of selected topic (related to major of studies) proposed by Student
     
Konsultant/Consultant: dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska  
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Occupational risk assessment project
2. Projekt oceny zagrożeń mięśniowo-szkieletowych na stanowisku pracy Musculoskeletal risk assessment project
3. Projekt oceny zagrożeń psychospołecznych na stanowisku pracy Psychosocial risk assessment project
4. Projekt oceny ergonomicznych czynników ryzyka na stanowisku pracy Ergonomic factors risk assessment project
5. Projekt wytycznych ergonomicznych do projektowania stanowiska pracy Ergonomic guidelines project for workstation design
6. Projekt oceny wydatku energetycznego na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie Energy expenditure assessment project
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie Working conditions assessment project in the enterprise
2. Projekt kampanii wellbeingowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym/usługowym Wellbeing campaign project in a manufacturing /service company
3. Projekt poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie Project of improvement of working conditions in the enterprise
4. Projekt audytu ergonomicznego w zakładzie pracy Ergonomic audit project in the workplace