Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Ilona Jacyna-Gołda

prof. dr hab. inż.

E-mail: ilona.golda@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 23

ST120

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Projektowanie obiektów logistycznych
 • Eko logistyka
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Efektywność łańcucha dostaw
 • Zrównoważony rozwój 
 • Przemysł 4.0

         ORCID     REPO PW     ResearcherID   ResearchGate   SCOPUS

Krzysztof Santarek

prof. dr hab. inż.

E-mail: krzysztof.santarek@pw.edu.pl

Tel. (22) 234-82-71

NT229

  

 

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Systemy informatyczne zarządzania produkcją
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych
 • Zarządzanie działalnością B+R
 • Zarządzanie technologiami
 • Zarządzanie własnością przemysłową

         ORCID     REPO PW

Jan Bagiński

dr hab. inż., profesor uczelni

E-mail: jan.baginski@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 27

ST12

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

         Projektowanie, wdrażanie, audytowanie i doskonalenie:

 • systemów zarządzania jakością wg międzynarodowych standardów ISO
 • zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp  i odpowiedzialnością społeczną
 • systemów i dobrych praktyk orientujących przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój

         ORCID      REPO PW

Paweł Gepner

dr hab. inż., profesor uczelni

E-mail: pawel.gepner@pw.edu.pl 

Tel.  (22) 234 81 29

ST123

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • HPC (High Performance Computing)
 • Programowanie równoległe
 • AI
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Big Data

         ORCID   REPO PW    ResearchGate    Google Scholar   DBLP

Aldona Kluczek

dr hab. inż., profesor uczelni

E-mail: aldona.kluczek@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 31

ST116

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, HACCP/GMP, ISO/IEC 27001)
 • Zarządzanie projektami  IT
 • Zrównoważona produkcja
 • Przemysł 4.0
 • Efektywność energetyczna
 • Ocena technologii
 • Poprawa procesów produkcyjnych

         ORCID      REPO PW     ResearchGate   SCOPUS

Leonid Moroz

dr hab. inż., profesor uczelni

E-mail: leonid.moroz@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 29

ST123

      Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Computer arithmetic
 • Fast floating point functions algorithms for IPU and microcontrollers
 • Computational Mathematics
 • HPC (High Performance Computing)
 • Projektowanie systemów informatycznych

         ORCID      REPO PW      ResearchGate   SCOPUS

Bartosz Wachnik

dr hab. inż.

E-mail: bartosz.wachnik@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 28

ST121

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Zarządzanie projektami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie
 • Uwarunkowania technologiczne oraz funkcjonalne w IoT,
 • Wykorzystanie Big Data, rozszerzonej rzeczywistości (AR) i sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Uwarunkowania techniczne oraz funkcjonalne w chmurze obliczeniowej
 • Luka informacyjna w projektach informatycznych,
 • Konsekwencje Przemysłu 4.0 w ujęciu makroekonomicznym i ocena efektywności projektów informatycznych w ramach przemysłu 4.0

         ORCID      REPO PW      ResearchGate      Scolar

Paweł Antczak

dr inż.

E-mail: pawel.antczak@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 28

ST121

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Harmonogramowanie produkcji
 • Modelowanie systemów produkcyjnych
 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Projektowanie systemów informatycznych

         

       ORCID      REPO PW     ResearchGate   SCOPUS

Michał Bańka

dr

E-mail: michal.banka@pw.edu.pl

Tel.: 22 234-81-25

ST119

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Projektowanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw
 • Start-upy (Fintech, Insurtech, Telco), Venture Capital
 • Innowacje, Cyberbezpieczeństwo, Przemysł 4.0
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Controlling
 • Blockchain, Digitalizacja, IoT, VR
 • Projektowanie systemów informatycznych

         ORCID      REPO PW

Aleksander Buczacki

dr inż.

E-mail: aleksander.buczacki@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 26

ST120

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Szczupłe zarządzanie
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów
 • Inżynieria systemów
 • Modelowanie systemów produkcyjnych
 • Zarządzanie technologiami

         ORCID      REPO PW       SCOPUS

Zbigniew Chyba

dr inż.

E-mail: zbigniew.chyba@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 85 22

ST13

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Przedsiębiorczość akademicka
 • Zarządzanie technologiami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Innowacje technologiczne

         ORCID    REPO PW

Krzysztof Ejsmont

dr inż.

E-mail: krzysztof.ejsmont@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 28

ST121

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Industry 4.0
 • Ocena technologii
 • Projektowanie  i analiza systemów produkcyjnych
 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością

         ORCID     REPO PW    ResearchGate   SCOPUS

Nataliia Gavkalova

dr hab.

E-mail: nataliia.gavkalova@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 85 68

ST050

      Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Kapitał intelektualny i ludzki
 • Rozwój terytoriów
 • Decentralizacja
 • Zrównoważony rozwój
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

         ORCID     REPO PW

Bartłomiej Gładysz

dr inż.

E-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl

Tel. (22) 234-81-29

ST123

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Szczupłe wytwarzanie
 • RFID – technologia identyfikacji radiowej
 • Ocena technologii
 • Modelowanie systemów produkcyjnych
 • Edukacja inżynierów

         ORCID    REPO PW   ResearcherID   ResearchGate   SCOPUS

Andrzej Kamiński

dr inż.

E-mail: andrzej.kaminski@pw.edu.pl

Tel. (22) 234-81-30  

ST122

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Wdrażanie systemów informatycznych klasy APS/ERP/MES
 • Modelowanie procesów gospodarczych BPMN
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej
 • Projektowanie baz danych i systemów Business Intelligence
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w perspektywie „Przemysł 4.0”
 • Audyt informatycznych przedsięwzięć projektowych
 • B2B –  platformy integracji systemów informatycznych

         ORCID     REPO PW   

Jolanta Korkosz-Gębska

dr inż.

E-mail: jolanta.gebska@pw.edu.pl 

Tel. (22) 234-81-31 

ST101   

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Lean Management
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji
 • Zarządzanie projektami
 • Marketing przemysłowy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne

         ORCID      REPO PW

Aneta Kossobudzka-Górska

dr inż.

E-mal: aneta.gorska@pw.edu.pl

Tel.: 22 

ST

Zainteresowania naukowo-badawcze:

         ORCID     REPO PW     

Jerzy Krawiec

dr inż.

E-mal: jerzy.krawiec@pw.edu.pl

Tel.: 22 234-81-25

ST119

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Programowanie obiektowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • IoT/IIoT
 • AR/VR/MR, AI, 5G/6G, Blockchain
 • Nanotechnologia - elektronika, technologie informacyjne

         ORCID     REPO PW     ResearchGate   Google Scholar

Małgorzata Krwawicz

dr inż.

E-mail: malgorzata.krwawicz@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 27

ST12

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Controlling
 • Metody, techniki i narzędzia zarządzania
 • Organizacja i normowanie pracy
 • Rozwój produktów
 • Techniczne przygotowanie produkcji
 • Lean Management

         ORCID      REPO PW

Krzysztof Krystosiak

dr inż.

E-mail: krzysztof.krystosiak@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 28

ST121

      Zainteresowania naukowo-badawcze:

     

    

        ORCID      REPO PW

Maria Kukurba

dr

E-mail: maria.kukurba@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 24

ST101

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rynki finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finansowanie społecznościowe
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem        

        ORCID      REPO PW      ResearchGate

Izabela Maleńczyk

dr

E-mail: izabela.malenczyk@pw.edu.pl

Tel.  (22) 234 81 33

ST112   

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i badania marketingowe
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wiedzą

         ORCID      REPO PW      ResearchGate

Nadiia Shmygol

dr hab.

E-mail: nadiia.shmygol@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 85 68

ST050

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Analiza finansowa
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Controlling i budżetowanie
 • Uwarunkowania w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki

         ORCID      REPO PW     ResearchGate      Scolar       Scopus

Robert Wojtachnik

dr inż.

E-mail: robert.wojtachnik@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 30

ST122

     Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Projektowanie i optymalizacja wydajności baz danych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • Cyfryzacja przedsiębiorstw
 • Kultura organizacyjna

         ORCID      REPO PW

Adrianna Trzaskowska-Dmoch

dr

E-mail: adrianna.dmoch@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 85 22

ST13

      Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Uwarunkowania w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury mieszkalnej
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych osób starszych
 • Nowoczesne metody edukacji finansowej seniorów z zastosowaniem praktycznych rozwiązań technologicznych
 • Narzędzia i metody usprawnienia procesu produkcji
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie

        ORCID      REPO PW

Mariusz Salwin

dr inż.

E-mail: mariusz.salwin@pw.edu.pl

Tel. (22) 234 81 31

ST116

      Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Systemy produktowo-usługowe
 • Modele biznesowe
 • Ocena technologii
 • Audyt
 • Projektowanie i rozwój produktów i usług

         ORCID     REPO PW    ResearchGate

Rafael Popper

dr

E-mail:  rafael.popper@pw.edu.pl

Tel. (22) 

ST

      Zainteresowania naukowo-badawcze: 

         ORCID     REPO PW

Teresa Siedlecka-Wójcikowska

dr inż.

E-mail: teresa.siedlecka@pw.edu.pl

Tel.:  (22) 234 81 33 

ST112

      Zainteresowania naukowo-badawcze: 

 • Zarządzanie produkcją
 • Logistyka
 • Zarządzanie Six Sigma 
 • Zarządzanie projektem
 • Teoria Łańcuchów

      ORCID      REPO PW

Tomasz Kowalczyk

mgr

E-mail: tomasz.kowalczyk@pw.edu.pl

Tel.: (22) 234 81 28

ST121

      Zainteresowania naukowo-badawcze: 

 • Zarządzanie projektem, programem i portfolioect
 • Zarządzanie IT 
 • Metodyki Agile 
 • Product development

      ORCID     REPO PW    ResearchGate

Martyna Wybraniak-Kujawa, MSc

mgr inż.

E-mail: martyna.wybraniak@pw.edu.pl

Tel.:  (22) 234 81 25

ST119

      Zainteresowania naukowo-badawcze:  

 • Business Intelligence
 • Bazy danych
 • Wdrażanie systemów IT
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling i budżetowanie     

        ORCID     REPO PW

Małgorzata Zalewska-Traczyk, MA

mgr

E-mail: malgorzata.traczyk@pw.edu.pl

Tel.: (22) 234 81 33

ST112 

      Zainteresowania naukowo-badawcze:  

 • Własność intelektualne 
 • Innowacje
 • Zarządzanie transferem technologii 
 • Zarządzanie projektem       

      ORCID      REPO PW