Wydział Inżynierii Produkcji

Władze MT

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Struktura MT

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pracownicy

Aktualny skład osobowy MT

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

dr inż. Zbigniew Szymaniak

tel.: (22) 234 84 69, (22) 234 85 70

e-mail: zbigniew.szymaniak@pw.edu.pl

Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Galeria zdjęć

Dział poświęcony galerii zdjęć związanych z działalnością Wydziału

Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego