Kontakt

Adres MT

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Biuro Dziekana Wydziału Wydział Mechanicznego Technologicznego

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

dziekan.mt@pw.edu.pl

INTERNATIONAL OFFICE

Kamila Ceran

international.mt@pw.edu.pl

Telefon: (22) 234 82 28

Dziekanat ds. Nauczania

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

dziekanat.mt@pw.edu.pl - studenci studiów stacjonarnych (dziennych) i studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Telefon: (22) 234 84 31

Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

Biblioteka Terenu Południowego

(Filia Biblioteki Głównej PW)

e-mail: filia.bg@pw.edu.pl

Telefon: (22) 234 82 29 lub (22) 849 93 50

ul. Narbutta 86, II piętro, pok. 206, 214

Zamówienia publiczne

mgr inż. Michał Haraburda
e-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl

tel: (22) 234 + wew: 87 57

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Telefon: (22) 234 84 26

Kontakt na portiernie

(możliwość uzyskania informacji dla osób niepełnosprawnych
o dostępności budynków Wydziału Inżynierii Produkcji)

 

Portiernia w budynku Nowym Technologicznym (NT, ul. Narbutta 85)
Telefon: (22) 234 82 20

Portiernia w budynku Starym Technologicznym (ST, ul. Narbutta 86)
Telefon: (22) 234 82 21

Portiernia w budynku Poligrafii (ZTP, ul. Konwiktorska 2)
Telefon: (22) 234 33 88

Dojazd