Edycja 2022/2023

Studia Podyplomowe - edycja 2022/2023

Termin rozpoczęcia studiów

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studium Podyplomowego jest zgłoszenie się minimum 15 słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć (edycja 2022/23) - 08.10.2022 r.
- zakończenia zajęć (edycja 2022/23) - czerwiec 2023 r.

Ze względu na zgłoszenie się zbyt małej liczby słuchaczy Studia Podyplomowe (edycja 2022/23) w podanym wyżej terminie nie zostały uruchomione. Najbliższy przewidywany termin uruchomienia Studiów Podyplomowych - październik 2023 r.

Kontakt

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Zakład Inżynierii Spajania
Gmach Nowy Technologiczny - pok. 222
ul. Narbutta 85
Warszawa
tel. (+48 22) 2348402
e-mail: zis@wip.pw.edu.pl lub arkadiusz.krajewski@pw.edu.pl

*********

Informacje dotyczące Studiów Podyplomowych będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie https://www.mt.pw.edu.pl/zis, dlatego zachęcamy zainteresowanych do śledzenia aktualności związanych ze studiami.