Prace przejściowe

(Aktualizacja 11.03.2024)

Tematy prac przejściowych   

         
Lp. Temat pracy Opiekun pracy Opis pracy Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1a Projekt koncepcyjny stanowiska do natryskiwania cieplnego Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie założeń i wykonanie projektu stanowiska do natryskiwania cieplnego detonacyjnego w komorze akustycznej wyposażonej w system filtro-wentylacji

 MiBM

(realizowany, PK)

1b Projekt koncepcyjny i budowa prototypu dwuelektrodowego uchwytu elektrodowego TIG z wewnętrzną polaryzacją  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Opracowanie koncepcji i budowa prototypu eksperymentalnego urządzenia do przetapiania powierzchni metali i kompozytów łukiem niezależnym MiBM; AiRPP
2a Analiza funkcjonalna traktora spawalniczego z chwytem magnetycznym Dr inż. Paweł Cegielski W zakres pracy wchodzi  analiza funkcjonalna traktora (charakterystyki regulacyjne, ustawienia rolek odpychających, skuteczność chwytu magnetycznego) oraz projekt i uruchomienie stanowiska eksperymentalnego.    MiBM; AiRPP
2b Opracowanie niestandardowego systemu bezpieczeństwa zrobotyzowanego stanowiska laboratoryjnego Dr inż. Paweł Cegielski W zakres pracy wchodzi  analiza i projekt zabezpieczeń stanowiska z robotem niepodatnym na rozwiązania standardowe. MiBM; AiRPP
2c Analiza czasu jednostkowego podczas spawania zrobotyzowanego Dr inż. Paweł Cegielski Opracowanie algorytmu obliczeniowego (np. w MS Excel) do obliczania czasu jednostkowego spawania zrobotyzowanego wielozabiegowego i analiza wpływu czynników obniżających efektywność procesu. ZiIP; AiRPP
3a Metody diagnostyki plazmy termicznej Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza metod służących do diagnostyki plazmy wykorzystywanej w procesach spawalniczych. MiBM
3b Zastosowanie materiałów o wysokiej entropii (HEA) w modyfikacji powierzchni metodami spawalniczymi Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza stanu zagadnienia nt.  materiałów o wysokiej entropii (ang. High Entropy Alloy) stosowanych w modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem metod spawalniczych.  
4a Metody analizy naprężeń w natryskiwanych powłokach na podstawie obrazu mikrostruktury Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą dedykowanego oprogramowania inżynierskiego. Zakres pracy obejmuje analizę dostępnego oprogramowania ze szczególnym opisem pakietu OOF2 (tylko system Linux lub Mac OS), zasady budowy modelu wybranej mikrostruktury układu powłoka/podłoże oraz jej analizy pod kątem stanu naprężeń. MiBM; AiRPP
5a Projekt procesu technologicznego wybranego wyrobu spawanego. Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy przeprowadzić analizę spawalności, opracować plan technologiczny i technologię spawania. MiBM
5b Projekt aplikacji dydaktycznej szkieletowego systemu ekspertowego Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. Celem pracy jest opracowanie w oparciu o polski pakiet PC Shell działającej aplikacji dydaktycznej z wybranego zakresu spawalnictwa. AiRPP, MiBM
5c Projekt oprzyrządowania spawalniczego dla wybranego wyrobu spawanego Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne). Głównym celem projektu jest zaprojektowanie niezbędnego oprzyrządowania do spawania wyrobu. AiRPP, MiBM
5d Projekt stanowiska do zautomatyzowanego (zrobotyzowanego) spawania wybranego wyrobu Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne). Głównym celem projektu jest zaprojektowanie stanowiska do zautomatyzowanego (lub zrobotyzowanego) spawania wyrobu. AiRPP
5e Analiza obrazów w identyfikacji niezgodności spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest dokonanie przeglądu procedur analizy obrazu i ocena ich możliwości w zakresie obróbki obrazów radiograficznych niezgodności spawalniczych i ich identyfikacji. MiBM, AiRPP
5f Cyfrowa analiza obrazu w ocenie powierzchni metalowych powłok galwanicznych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie procedur analizy obrazu umożliwiających ocenę jakości powłok galwanicznych. MiBM
5g Procedury przetwarzania i analizy obrazu w programie Aurora (Adaptive) Vision Studio Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie dydaktycznych procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie AVS AiRPP, MiBM
5h Nowoczesne systemy oprzyrządowania spawalniczego Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy dokonać przeglądu systemów mocowań i ich aplikacji w produkcji spawalniczej. AiRPP
5i RF430FRL 15xH w aplikacjach spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy scharakteryzować układ oraz przeprowadzić analizę możliwości jego zastosowania w aplikacjach spawalniczych ZiIP
6a Stopy magnezu stosowane w biomechanice Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest analiza zastosowania stopów magnezu w biomechanice, ze szczególnym uwzględnienie biozgodności i biodegradowalności w/w materiałów. AiRPP MiBM
7a Zastosowanie metod badań nieniszczących do badania złączy spawanych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Wybór źródeł i opracowanie konspektu syntetycznego dla każdej z najważniejszych metod badania. Wykonanie prezentacji i zgromadzenie próbek, wzorców oraz sporządzenie filmów edukacyjnych opisujących kompleksowo zagadnienia badań nieniszczacych w spawalnictwie. MiBM
7b Napawanie MIG metodą CMT stopu aluminium z udziałem drgań ultradźwiękowych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja stanowiska z udziałem robota spawalniczego; przeprowadzenie prób napawania metodą MIG-CMT z udziałem drgań; badania strukturalne uzyskanych próbek AiRPP
7c Napawanie wiązką elektronów w próżni ze zmechanizowanym podawaniem drutu Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja zmechanizowanego układu podawania drutu; opracowanie programu sterującego stół CNC do wytwarzania próbek; Wykonanie próbek w procesie druku 3D; Wykonanie badań wizualnych i makroskopowych AiRPP
8a Rozkład twardości złącza spawanego hybrydowo Plazma-MAG ze stali X120Mn12 Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest analiza wpływu spawania hybrydowego Plazma-MAG na rozkład twardości w złączu ze stali X120Mn12.

AiRPP, MiBM, ZiIP

 (realizowany BSz)

8b Wpływ prędkości obrotowej na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-S235JR Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
8c Wpływ prędkości obrotowej na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-316L Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
8d Wpływ czasu tarcia na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-316L Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
8e Projekt koncepcyjny oprzyrządowania zgrzewarki tarciowej do zgrzewania zanurzeniowego Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest opracowanie projektu oprzyrządowania i wykonanie modelu (w programie Solidworks) stanowiska do zanurzeniowego zgrzewania tarciowego. AiRPP, MiBM, ZiIP
8f Mikro-strumieniowe chłodzenie w procesach spawalniczych Dr inż. Beata Skowrońska Praca obejmuje analizę stanu zagadnienia zastosowania mikro-strumieniowego chłodzenia w procesach spawalniczych. AiRPP, MiBM, ZiIP