Prace przejściowe

(Aktualizacja 12.03.2023)

Tematy prac przejściowych   

         
Lp. Temat pracy Opiekun pracy Opis pracy Preferowany kierunek kształcenia (uwagi)
1 Projekt koncepcyjny stanowiska do natryskiwania cieplnego Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Celem pracy jest opracowanie założeń i wykonanie projektu stanowiska do natryskiwania cieplnego detonacyjnego w komorze akustycznej wyposażonej w system filtro-wentylacji

 MiBM

(realizowany, PK)

2 Projekt koncepcyjny i budowa prototypu dwuelektrodowego uchwytu elektrodowego TIG z wewnętrzną polaryzacją  Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski Opracowanie koncepcji i budowa prototypu eksperymentalnego urządzenia do przetapiania powierzchni metali i kompozytów łukiem niezależnym MiBM; AiRPP
3 Programowanie trajektorii spawania zrobotyzowanego Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza metod i wymagań programowania ścieżki narzędzia pod kątem spawania łukowego i procesów pokrewnych.
3. Opracowanie procedury i oprzyrządowania do testowania dokładności odtwarzania trajektorii robota.
4. Eksperyment na stanowisku laboratoryjnym.
5. Podsumowanie i wnioski.
Wykonanie przyrządu, testowanie na stanowisku laboratoryjnym
4 Opracowanie niestandardowego systemu bezpieczeństwa zrobotyzowanego stanowiska laboratoryjnego Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza zabezpieczeń prostych stanowisk spawania zrobotyzowanego.
3. Projekt zabezpieczeń stanowiska z robotem IRp-6, niepodatnym na rozwiązania standardowe.
4. Analiza koncepcji na stanowisku laboratoryjnym.
4. Podsumowanie i wnioski.
Projekt, test koncepcji zabezpieczeń
5 Funkcje specjalne spawalniczych źródeł inwertorowych do spawania metodą MMA Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza funkcji specjalnych spawalniczych źródeł inwertorowych do spawania metodą MMA.
3. Opracowanie metodyki i badania porównawcze podczas spawania z pomiarami głównych parametrów.
4. Podsumowanie i wnioski.
Badania w laboratorium
6 Definiowanie i weryfikacja punktu TCP robota Fanuc 0ib Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza znaczenia położenia punktu TCP.
3. Analiza metod definiowania i kontroli TCP.
3. Opracowanie procedury i oprzyrządowania do definiowania i weryfikacji TCP robota Fanuc 0ib.
4. Eksperyment na stanowisku laboratoryjnym.
5. Podsumowanie i wnioski.
Opracowanie procedury, ew. przyrządu, testowanie na stanowisku laboratoryjnym
7 Zakłócenia przepływu prądu w obwodach spawania łukowego Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza zakłóceń przepływu prądu w obwodach spawania łukowego.
3. Opracowanie metodyki i badania wpływu wybranych zaburzeń przepływu prądu na proces spawania MAG.
4. Podsumowanie i wnioski.
Eksperymenty pomiarowe podczas spawania ze zużytymi tulejkami prądowymi…
8 Rewitalizacja robota spawalniczego IRp-6 Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza stanu technicznego robotów IRp-6 znajdujących się w Zakładzie Inżynierii Spajania.
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania robotów w kontekście badań i edukacji.
4. Ustalone prace nad rewitalizacją robota.
5. Podsumowanie i wnioski.
Prace rozpoznawcze w laboratorium, konsultacje z producentem
9 Prowadzenie i odciążanie narzędzi i przewodów zasilających mocowanych na ramieniu robota Dr inż. Paweł Cegielski 1. Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej.
2. Analiza rozwiązań prowadzenia i odciążania narzędzi i przewodów zasilających mocowanych na ramieniu robota spawalniczego (spawanie łukowe).
3. Projekt i wykonanie instalacji w oparciu o powierzone komponenty na bazie IGUS i robota Fanuc 0ib.
4. Prace eksperymentalne dot. regulacji, obciążenia itp.
5. Podsumowanie i wnioski.
Projekt, instalacja, eksperymenty w lab. spawalniczym
10 Metody diagnostyki plazmy termicznej Dr inż. Mariusz Bober Celem pracy jest analiza metod służących do diagnostyki plazmy wykorzystywanej w procesach spawalniczych. MiBM
11 Metody analizy naprężeń w natryskiwanych powłokach na podstawie obrazu mikrostruktury Dr hab. inż. Dariusz Golański Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą dedykowanego oprogramowania inżynierskiego. Zakres pracy obejmuje analizę dostępnego oprogramowania ze szczególnym opisem pakietu OOF2 (tylko system Linux lub Mac OS), zasady budowy modelu wybranej mikrostruktury układu powłoka/podłoże oraz jej analizy pod kątem stanu naprężeń. MiBM; AiRPP
12 Projekt procesu technologicznego wybranego wyrobu spawanego. Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy przeprowadzić analizę spawalności, opracować plan technologiczny i technologię spawania. MiBM
13 Projekt aplikacji dydaktycznej szkieletowego systemu ekspertowego. Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. Celem pracy jest opracowanie w oparciu o polski pakiet PC Shell działającej aplikacji dydaktycznej z wybranego zakresu spawalnictwa. AiRPP, MiBM
14 Projekt oprzyrządowania spawalniczego dla wybranego wyrobu spawanego Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie niezbędnego oprzyrządowania do spawania wyrobu. AiRPP, MiBM
15 Projekt stanowiska do zautomatyzowanego (zrobotyzowanego) spawania wybranego wyrobu Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat pracy przejściowej. W ramach projektu dla określonego wyrobu spawanego należy opracować wstępną technologię spawania (karty technologiczne).Głównym celem projektu jest zaprojektowanie stanowiska do zautomatyzowanego (lub zrobotyzowanego) spawania wyrobu. AiRPP
(realizowany, MR)
16 Analiza obrazów w identyfikacji niezgodności spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ Celem pracy jest dokonanie przeglądu procedur analizy obrazu i ocena ich możliwości w zakresie obróbki obrazów radiograficznych niezgodności spawalniczych i ich identyfikacji. MiBM, AiRPP
17 Cyfrowa analiza obrazu w ocenie powierzchni metalowych powłok galwanicznych Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie procedur analizy obrazu umożliwiających ocenę jakości powłok galwanicznych. MiBM
18 Budowa procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie Adaptive Vision Studio Dr inż. Jarosław Grześ Przykładowy temat związany z analizą obrazu. Celem pracy jest opracowanie dydaktycznych procedur przetwarzania i analizy obrazu w programie AVS AiRPP, MiBM
19 Nowoczesne systemy oprzyrządowania spawalniczego Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy dokonać przeglądu systemów mocowań i ich aplikacji w produkcji spawalniczej. AiRPP
(realizowany, KT)
20 RF430FRL 15xH w aplikacjach spawalniczych Dr inż. Jarosław Grześ W ramach pracy należy scharakteryzować układ oraz przeprowadzić analizę możliwości jego zastosowania w aplikacjach spawalniczych ZiIP
(realizowany, MĆ)
21 Stopy magnezu stosowane w biomechanice Dr inż. Paweł Kołodziejczak Celem pracy jest analiza zastosowania stopów magnezu w biomechanice, ze szczególnym uwzględnienie biozgodności i biodegradowalności w/w materiałów. AiRPP MiBM
22 Zastosowanie metod badań nieniszczących do badania złączy spawanych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Wybór źródeł i opracowanie konspektu syntetycznego dla każdej z najważniejszych metod badania. Wykonanie prezentacji i zgromadzenie próbek, wzorców oraz sporządzenie filmów edukacyjnych opisujących kompleksowo zagadnienia badań nieniszczacych w spawalnictwie. MiBM
23 Napawanie MIG metodą CMT stopu aluminium z udziałem drgań ultradźwiękowych Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja stanowiska z udziałem robota spawalniczego; przeprowadzenie prób napawania metodą MIG-CMT z udziałem drgań; badania strukturalne uzyskanych próbek AiRPP
24 Napawanie wiązką elektronów w próżni ze zmechanizowanym podawaniem drutu Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski Konfiguracja zmechanizowanego układu podawania drutu; opracowanie programu sterującego stół CNC do wytwarzania próbek; Wykonanie próbek w procesie druku 3D; Wykonanie badań wizualnych i makroskopowych AiRPP
25 Rozkład twardości złącza spawanego hybrydowo Plazma-MAG ze stali X120Mn12 Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest analiza wpływu spawania hybrydowego Plazma-MAG na rozkład twardości w złączu ze stali X120Mn12.

AiRPP, MiBM, ZiIP

 (realizowany BSz)

26 Wpływ prędkości obrotowej na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-S235JR Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
27 Wpływ prędkości obrotowej na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-316L Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
28 Wpływ czasu tarcia na rozkład twardości złączy zgrzewanych tarciowo Cu-316L Dr inż. Beata Skowrońska Zakres pracy obejmuje m.in. wykonanie pomiarów twardości (metodą Vickersa) w wybranych obszarach różnoimiennych złączy zgrzewanych tarciowo.   AiRPP, MiBM, ZiIP
29 Projekt koncepcyjny oprzyrządowania zgrzewarki tarciowej do zgrzewania zanurzeniowego Dr inż. Beata Skowrońska Celem pracy jest opracowanie projektu oprzyrządowania i wykonanie modelu (w programie Solidworks) stanowiska do zanurzeniowego zgrzewania tarciowego. AiRPP, MiBM, ZiIP
30 Mikro-strumieniowe chłodzenie w procesach spawalniczych Dr inż. Beata Skowrońska Praca obejmuje analizę stanu zagadnienia zastosowania mikro-strumieniowego chłodzenia w procesach spawalniczych. AiRPP, MiBM, ZiIP