Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Produkcji

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, z dniem 1 sierpnia 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji przekształcił się w zakresie zmiany nazwy na Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT).

Dodatkowe materiały dydaktyczne do zajęć

W związku ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, spowodowanymi m.in. pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania (zakładka "Dydaktyka") są na bieżąco zamieszczane dodatkowe materiały dydaktyczne. 

Stara wersja zakładki "Dydaktyka" (nadal działająca) TUTAJ.

Seminaria naukowe ZIS.

W dniu 17.03.2023 o godz. 12:15 (sala NT220) odbyło się seminarium naukowe Zakładu Inżynierii Spajania, na którym Pan dr inż. Mariusz Tryznowski (Zakład Inżynierii Spajania WMT) wygłosił referat zatytułowany "Charakterystyka wybranych obszarów badawczych".

Nowy adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania

W związku ze zmianą nazwy Wydziału nastąpiła również zmiana adresu strony WWW Zakładu.
Bieżący adres strony WWW Zakładu Inżynierii Spajania: 

https://www.mt.pw.edu.pl/zis

Obecnie trwają prace związane z przenoszeniem strony WWW Zakładu pod wymieniony adres.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

W dniu 22.06.2023 r. odbyło się kolejne, VI. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Sympozjum zorganizowano zgodnie z procesem podtrzymania certyfikatów kompetencji IWE.

Studia podyplomowe - edycja 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 Zakład Inżynierii Spajania PW planuje uruchomienie Studiów Podyplomowych "Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)"

Warunkiem uruchomienia zajęć w ramach Studium Podyplomowego jest zgłoszenie się minimum 15-stu słuchaczy. Planowany termin:
- rozpoczęcia zajęć (edycja 2023/2024) - 07.10.2023
- zakończenia zajęć (edycja 2023/2024) - czerwiec 2024.