Seminaria naukowe ZIS

Seminaria - rok 2023

 

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
17.04.2023 dr inż. Mariusz Tryznowski
ZIS ITW PW
Charakterystyka wybranych obszarów badawczych 12:15 NT220
27.03.2023 mgr inż. Beata Skowrońska
ZIS ITW PW
Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L 12:15 NT220
23.01.2023 mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk
ZIS ITW PW
Badania nad procesem ultrakompresji prowadzone w firmie Wamtechnik 12:15 NT220

 

Seminaria - rok 2022

 

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
07.03.2022 mgr inż. Przemysław Połaski ZIS ITW PW Wybrane zagadnienia druku 3D z zastosowaniem metod spawalniczych 10:15 MS Teams
         

 

Seminaria - rok 2021

 

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
14.10.2021 dr inż. Jacek Tomków Politechnika Gdańska Metody poprawy jakości konstrukcji wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości spawanych w środowisku wodnym 10:15 NT26
29.04.2021 mgr inż.
Karol Formowicz
UDT
Obróbka laserowa powierzchni stalowych długo eksploatowanych elementów urządzeń energetycznych 10:15 MS Teams

 

Seminaria - rok 2020

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
13.01.2020 mgr inż.
Mariusz Piękniewski
Firma Doradczo-Usługowa APM
Zależność jakości wyrobu spawanego od certyfikowanych systemów jakości 13:30 NT220

  

Seminaria - rok 2019

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
09.12.2019 dr hab. inż.
Dariusz Golański
prof. PW
ZIS ITW PW
Analiza zachowania się pozycjonera spawalniczego typu L pod obciążeniem 12:15 NT220
18.11.2019 dr inż.
Mariusz Bober
ZIS ITW PW
Kompozytowe warstwy Ni-NbC napawane plazmowo – otrzymywanie, struktura i właściwości 12:15 NT220
28.10.2019 dr inż.
Paweł Kołodziejczak
ZIS ITW PW
Napawanie laserowe proszku Ni-Cr wzbogacanego Re 12:15 NT220
07.10.2019 prof. dr hab. inż.
Jacek Senkara
ZIS ITW PW
Relacja z międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pod hasłem ”Postęp w Technologiach Lutowania” 12:15 NT220
12.09.2019 mgr inż.
Agnieszka
Uryga
Politechnika Wrocławska
Badania modelowe dynamiki przepływu mózgowego krwi 12:00 NT220
mgr inż.
Monika
Budnicka
Politechnika Warszawska
Otrzymywanie i charakterystyka rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej
mgr inż.
Magdalena
Flont
Politechnika Warszawska
Badania nad opracowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystywaniem mikrosystemów typu Lab-on-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych
03.04.2019 mgr inż.
Damian Rochalski
ZIS ITW PW
Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma+MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła 12:15 NT129
27.03.2019
02.04.2019
mgr inż.
Konrad Tobota
ZIS ITW PW
Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogaconych renem 12:15
10:15
NT26
NT129

   

Seminaria - rok 2018

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
06.12.2018 mgr inż.
Beata Skowrońska
ZIS ITW PW
Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L 12:15 NT26
08.11.2018 Graduate student
Yunyue Li
Beijing University of Technology, Department of Material Science
Properties of 316L Stainless Steel Joints Brazed with
Corrosion Resistant Nickel-Based Filler Metal
12:15 NT220
13.09.2018 mgr inż.
Justyna
Kutkowska
Politechnika Wrocławska
Molekularny mechanizm śmierci komórek niedrobnokomórkowego raka płuc traktowanych kombinacją sorafenibu i kwasu betulinowego 11:00 NT220
mgr inż.
Agnieszka
Żuchowska
Politechnika Warszawska
Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a–chip
14.06.2018 prof. dr hab. inż.
Jacek Senkara
ZIS ITW PW
Analiza procesu rezystancyjnego zgrzewania punktowego z bocznikowaniem prądu
(II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze)
10:00 NT144
14.06.2018 dr hab. inż.
Tomasz Chmielewski
prof. PW
mgr inż.
Beata Skowrońska
ZIS ITW PW
mgr inż.
Jacek Szulc
SupraElco Warszawa
Hybrydowe spawanie Plazma-MAG stali S700MC
(II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze)
12:45 NT144
29.05.2018 mgr inż.
Małgorzata Ostromęcka
ZIS ITW PW
Wpływ częstotliwości prądu pulsującego przy spawaniu metodą TIG na proces wprowadzania ciepła do materiału spawanego dla wybranych stali specjalnych
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
29.05.2018 inż.
Mateusz Ostrysz
Spawalnicze Koło Naukowe "Joint"
Jak zrobić ze spawarki drukarkę 3D
(Seminarium Naukowe "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych")
15:00 CZIiTT
Sala 4.01
08.05.2018 mgr inż.
Jacek Szulc
SupraElco Warszawa
Wysokowydajne spawanie hybrydowe PLAZMA+MAG
stali S700MC
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
         

    

Seminaria - rok 2017

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
13.06.2017 mgr inż.
Michał Hudycz
ZIS PW
Metalizowanie tarciowe ceramiki AlN tytanem
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
08.06.2017 dr inż.
Krzysztof Grzelak
WAT
Tematyka badawcza Instytutu Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie technik wytwarzania przyrostowego i spajania materiałów 13:30 NT220
28.03.2017 dr hab. inż.
Dariusz Golański
prof. PW
ZIS PW
Modyfikacja powierzchni części maszyn metodami spawalniczymi
(Seminarium "Innowacyjne technologie materiałowe w praktyce")
12:00 Targi Kielce
Sala Kongresowa
Omega
14.03.2017 mgr inż.
Michał Baranowski
ZIS PW
Oddziaływanie lutu Ni-Cr-Pd ze stopem Hastelloy X w próżni
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
28.02.2017 dr inż.
Jerzy Jakubowski
ZIS PW
Metalurgia miedzi na przykładzie KGHM
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144

    

Seminaria - rok 2016

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
10.11.2016 mgr inż.
Stanisław Opara,
Mariusz Małecki
Linde Gaz Polska
Sp. z.o.o.
Bezpieczeństwo przy obsłudze gazów technicznych
(referat połączony z pokazem)
17:00 NT129
30.08.2016 mgr inż.
Marta Maria
Danch-Wiechowska
Politechnika Śląska
Modelowanie przestrzenne nowotworów piersi pod kątem diagnostyki i planowania terapii 12:00 NT220
mgr inż.
Marcin Dominik
Jukiewicz
Politechnika Poznańska
Detekcja wybranych wzrokowych potencjałów wywołanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer
24.05.2016 dr hab. inż.
Tomasz Chmielewski, prof. PW
ZIS PW
Zgrzewanie tarciowe stali o strukturze ultradrobnoziarnistej
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
12.04.2016 dr hab. inż.
Arkadiusz Krajewski
ZIS PW
Procesy spawalnicze wspomagane drganiami mechanicznymi
(Seminarium Wydziałowe WIP)
12:15 NT144
04.04.2016 mgr inż.
Andrzej Skrzypkowski
AS Instrument Polska, Warszawa
Pomiary geometryczne z wykorzystaniem wiązki laserowej jako linii referencyjnej – zastosowania w przemyśle 10:15 NT220
Seminarium
 ***INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SPAWALNICZE W PRAKTYCE***
 9 marca 2016
 miejsce: Targi Kielce S.A.
09.03.2016 A. Kolasa
(ZIS PW)
T. Sarnowski
(ZAP Ostrów Wielkopolski)
A. Oneksiak
(ZASO Warszawa)
Urządzenia do automatyzacji spajania:
- wprowadzenie
- nowe konstrukcje zewnętrznych osi robotów przemysłowych
- innowacyjne maszyny do mechanizacji i automatyzacji spawania
11:00-15:00 Sala E3
(Hala E)
J. Szulc
M. Kuczyński
(Supra Elco Warszawa)
P. Cegielski
A. Kolasa
(ZIS PW)
Nowoczesne technologie spawalnicze
T. Chmielewski
(ZIS PW)
Spawanie hybrydowe plazma-MAG elementów wielkogabarytowych
W. Sosnowski
(AKPO Płońsk)
Parametry spawania laserem LED a jakość złączy w produkcji artykułów gospodarstwa domowego
J. Senkara
J. Jakubowski
(ZIS PW)
Lutowanie wysokotemperaturowe nadstopów niklu
M. Bober
(ZIS PW)
Modyfikacja powierzchni metodą napawania plazmowego
D. Golański
(ZIS PW)
Modelowanie naprężeń własnych w spawalnictwie

    

Seminaria - rok 2015

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
14.09.2015 Lek. mgr inż.
Bartłomiej Józef Pyciński
Politechnika Śląska
Zintegrowany system śledzenia i rejestracji obrazów ultrasonograficznych i tomografii komputerowej jamy brzusznej 12:00 NT220
mgr inż.
Paulina Anna Trzaskowska
Politechnika Warszawska
Procesy modyfikacji powierzchni stalowych przeznaczonych do kontaktu z krwią
20.05.2015 mgr inż.
Marek Bryś
Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o.
Prezentacja firmy Castolin 10:15 NT129
Seminarium
 ***WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII SPAJANIA***
 10 marca 2015
 miejsce: Targi Kielce S.A.
10.03.2015 mgr
Arkadiusz Oneksiak
ZASO Polski Sprzęt Spawalniczy, Grupa Produkcyjna
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemysłowych urządzeniach do automatyzacji procesów spawalniczych 12:00-15:00 Hala C
sala Spajanie
prof. dr hab. inż.
Jacek Senkara
ZIS PW
Zgrzewanie oporowe wciąż atrakcyjne
inż.
Mirosław Nowak
Technika Spawalnicza Sp. z o.o. Poznań
Zautomatyzowane zgrzewanie garbowe prądem stałym elementów amartyzatora samochodowego
dr inż.
Jerzy Jakubowski
ZIS PW
Spajanie zaawansowanych stopów niklu
dr inż.
Jarosław Grześ
ZIS PW
dr inż. Maciej Rychlewski
Biuro Inżynierskie, Kraków
Metoda selektywnego nakładania powłok metalowych i kompozytowych (brush plating)
dr hab. inż.
Arkadiusz Krajewski
ZIS PW
Badania nieniszczące w przemyśle
29.01.2015 Kamil Karpiuk
Student PW
kierujący pracą:
dr inż. P. Cegielski
Zrobotyzowane spawanie stopów magnezu 16:15 NT220

    

Seminaria - rok 2014

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
09.12.2014 Ph.D. student
Mehdi Jafari
from University of Tehran
supervisor: Dr. Alireza Araayee
Analysis of Shunting Effect in Resistance Spot Welding of AA2219 Sheets 11:15 NT220
19.07.2014 mgr inż.
Radosław Marcin Kwapiszewski
Politechnika Warszawska
Badania nad opracowaniem mikrosystemów diagnostycznych z detekcją fluorescencyjną 11:00 NT220
mgr inż.
Bartosz Marcin Krawczyk
Politechnika Wrocławska
Forming and pruning one-class classifier ensembles
12.05.2014 inż.
M. Nowak
Prezes Firmy TECHSPAW
i Przedstawiciel firmy CEIA Włochy
Rozwój technologii nagrzewania indukcyjnego
na przykładzie systemów firmy CEIA Włochy
(odczyt połączony z prezentacją w sali NT 040)
10:15 NT220
NT040
31.03.2014 dr inż.
Maciej Rychlewski
Biuro Inżynierskie
Praktyczne aspekty napraw detali maszyn przy pomocy technologii selektywnej metalizacji (brush plating) 11:15 NT220

    

Seminaria - rok 2013

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
09.12.2013 mgr inż.
Jan Godek
ZIS ITW PW
Elektrody do zgrzewania punktowego z ultradrobnoziarnistego stopu miedzi CuCrZr 10:15 NT129
03.12.2013 dr hab. inż.
Dariusz Golański, prof. PW
ZIS ITW PW
Relacja z 55. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej "Spawalnictwo w trzech żywiołach: Ziemia-Woda-Powietrze"
Gdańsk-Sobieszewo, 14-16 października 2013
10:15 NT220
mgr inż.
Grzegorz Gontarz
ZIS ITW PW
Relacja z 4. Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej "Postęp w Technologiach Lutowania"
Wrocław, 23-25 września 2013
24.07.2013 mgr inż.
Joanna Weżgowiec
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej,
Politechnika Wrocławska
Wpływ elektroporacji na skuteczność wybranych związków przeciwnowotworowych w ludzkich lekoopornych komórkach gruczolakoraka gruczołu piersiowego 13:00 NT220
mgr inż.
Karina Ziółkowska-Kwapiszewska
Wydział Chemiczny,
Instytut Biotechnologii,
Zakład Mikrobioanalityki
Politechniki Warszawskiej
Przestrzenne hodowle komórek ludzkich w układach mikroprzepływowych jako narzędzie w badaniu terapii przeciwnowotworowych
03.06.2013 dr inż.
Arkadiusz Krajewski
ZIS ITW PW
Wpływ kierunku wprowadzania drgań ultradźwiękowych na strukturę złączy spawanych ze stopu 2017A 10:15 NT220
27.05.2013 dr inż.
Jarosław Grześ
ZIS ITW PW
Narzędzia analizy fraktalnej - metoda LCD 10:15 NT220
20.05.2013 mgr inż.
Bartłomiej Ścibisz
LaserTec Sp. z o.o.
Czechowice – Dziedzice
Technika laserowa w praktyce 10:15 NT220
13.05.2013 mgr inż.
Artur Gierwatowski
ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
Nowoczesna produkcja stali na przykładzie ArcelorMittal Warszawa 10:15 NT220
22.04.2013 mgr inż.
Krzysztof Skrzyniecki
ZIS ITW PW
Ocena stabilności procesu spawania 10:15 NT220
05.02.2013 dr hab. inż.
Tomasz Babul
IMP, Warszawa
Obróbka kriogeniczna 12:15 NT220
(NT26)
30.01.2013 Przedstawiciele
firmy Miyachi
Resistance Welding Applications in Electronics, Electrical Engineering and Precision Mechanics
(seminarium połączone z pokazem)
12:00 NT040

    

Seminaria - rok 2012

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
11.12.2012 dr inż.
Mirosław Kozłowski
Instytut
Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Skaningowa mikroskopia elektronowa i mikroanaliza RTG - zastosowania i przykłady 12:15 NT26
20.11.2012 mgr inż.
Grzegorz Gontarz
ZIS ITW PW
Nowa metoda wytwarzania warstw międzymetalicznych
z układu Fe-Al metodami spawalniczymi poprzez
oddziaływanie skoncetrowaną wiązką energii
13:15 NT26
13.11.2012 dr hab. inż.
Dariusz Golański
ZIS ITW PW
Relacja z 54. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
Sosnowiec, 16-18 października 2012
12:15 NT220
06.11.2012 dr inż.
Tomasz Chmielewski
ZIS ITW PW
Relacja z III Naukowo-Szkoleniowej Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Cieplnego
Kielce, 19-21 września 2012
12:15 NT220
07.09.2012 mgr inż.
Nina Skołucka
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Ocena skuteczności elektrochemioterapii w warunkach in vitro 12:15 NT220
mgr inż.
Daniel Milej
Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biometrycznej PAN
Ocena ukrwienia mózgu przez pomiar fluorescencji
18.06.2012 Dariusz Żebrowski,
Przemysław Mańkowski
KN "JOINT"
Spawalnicze metody łączenia stopów magnezu 12:15 NT220
28.05.2012 Piotr Strzelczyk
Przedstawiciel firmy
OPTA-TECH, Warszawa
Oferta sprzętowa i oprogramowania do badań
metalograficznych firmy OPTA-TECH
12:15 NT220
21.05.2012 mgr inż.
Michał Hudycz
ZIS ITW PW
Złącza spawane w konstrukcjach budowlanych
na przykładzie zbiorników stalowych
12:15 NT220
26.03.2012 dr inż.
Jerzy Jakubowski
ZIS ITW PW
Produkcja miedzi w KGHM 12:15 NT220
19.03.2012 "JOINT" Koło Naukowe przy
Zakładzie Inżynierii Spajania
ITW PW
Prezentacja Koła Naukowego"JOINT" 12:15 NT220
24.02.2012 dr inż.
Tadeusz Sobiś
Możliwości zgrzewania liniowego doczołowego
stopów Cu, Al i Zn
11:15 NT220
27.01.2012 Przedstawiciele firmy
LABSOFT, Warszawa
Technologie atomowe w nakładaniu powłok ALD
i mikroskopy sił atomowych
12:15 NT220

    

Seminaria - rok 2011

Data Autor Tytuł referatu Godz. Sala
23.11.2011 mgr inż.
Marek Burda
Katedra Spawalnictwa Politechniki Śląskiej
Nanostrukturalne materiały węglowe
i ich oddziaływanie z ciekłymi metalami
10:30 NT26
09.11.2011 dr hab. inż.
Katarzyna Pietrzak
ITME, IPPT PAN
Kompozyty i materiały gradientowe:
- zagadnienia technologiczne
- kierunki badań
- prace prowadzone w Zakładzie Kompozytów
  Ceramiczno - Metalowych i Złączy
10:15 NT 220
08.06.2011 Pokaz firmy ESAB Prezentacja wyrobów i technologii spawalniczych firmy ESAB 9:00-16:00 ST12 OPTIP
01.06.2011 dr inż.
Dariusz Fydrych
Politechnika Gdańska
Spawalność stali w środowisku wodnym 10:15 NT220
04.05.2011 mgr inż.
Marek Kaźmierczak
Promis S.C.
Architektura Three-Level: nadejście czwartej generacji inwertorów spawalniczych 12:15 NT26
20.04.2011 Przedstawiciel firmy CETR Prezentacja aparatury badawczej do pomiarów twardości różnymi metodami 10:15 NT26
07.04.2011 dr inż.
Tomasz Chmielewski
ZIS ITW PW
Napawanie regeneracyjne stopów Cu-Be 12:15 NT220
13.04.2011 dr hab. inż.
Ryszard Kisiel
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
Wykorzystanie technik planowania eksperymentów w technologii 14:15 NT26
31.03.2011 dr hab. inż.
Ryszard Kisiel
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
Połaczenia lutowane w montażu elektronicznym 12:15 NT26
17.01.2011 mgr inż.
Irena Dul
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
Wpływ wysokotemperaturowych procesów próżniowych na warstwę wierzchnią i lutowność stopów Inconel 625 i 718 12:15 NT26