Zakres kształcenia

W Zakładzie Inżynierii Spajania kształceni są inżynierowie i magistrzy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM). Zakład prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla kierunków:
    a) Automatyka i Robotyka Procesów Produkcyjnych (AiRPP)
    b) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP), w tym dla specjalności Global Production Engineering and Management (w języku angielskim).

Zajęcia prowadzone są ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia). Prowadzone są również zajęcia dla innych wydziałów PW oraz studiów doktoranckich na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn. W zależności od zapotrzebowania Zakład prowadzi studia podyplomowe i kursy doskonalące dla techników i inżynierów zatrudnionych w przemyśle.

Pracownicy Zakładu uczestniczą bądź uczestniczyli w prowadzeniu szeregu przedmiotów. Do najważniejszych należą:

a) przedmioty siatkowe:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania
 • Bezpieczne, ekologiczne i ergonomiczne stanowiska przemysłowe
 • Industrial technologies
 • Informatyka w spawalnictwie
 • Maszyny technologiczne
 • Maszyny zmechanizowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych
 • Materiały dodatkowe i urządzenia do spawania
 • Materiały metalowe i ceramiczne
 • Metaloznawstwo i metalurgia procesów spajania
 • Metody badań złączy spajanych
 • Metody spawalnicze w inżynierii powierzchni
 • Napędy elektryczne maszyn i robotów
 • Nowoczesne metody spajania i cięcia termicznego
 • Podstawy metaloznawstwa spawalniczego
 • Podstawy materiałów i obróbek cieplnych
 • Podstawy robotyki
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Projektowanie konstrukcji spajanych
 • Spajanie materiałów różnoimiennych, polimerowych i zaawansowanych
 • Spawalnictwo - wykład
 • Spawalnictwo - laboratorium
 • Spawalnictwo - projektowanie procesów technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Techniki wytwarzania
 • Technologie spawania stali i metali nieżelaznych
 • Technologie przemysłowe
 • Zapewnienie jakości w spawalnictwie

b) przedmioty obieralne:

 • Teoretyczne aspekty rozpoznawania obrazu
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania
 • Budowa i eksploatacja maszyn spawalniczych
 • Ekologiczne wytwarzanie części maszyn
 • Kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu
 • Programowanie robotów mobilnych
 • Spawalnictwo - wykład
 • Spawalnictwo - laboratorium
 • Spawalnictwo - projektowanie procesów technologicznych
 • Technologie laserowe
 • Wspomaganie komputerowe procesów spawania

Przez wiele lat Zakład aktywnie uczestniczył w propagowaniu wiedzy technicznej wśród najmłodszych i nie tylko, biorąc udział w corocznych Festiwalach Nauki. W ramach spotkań ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem „kultowego” robota IRp-6 oraz „przyjaznego” Kawasaki FA006E. Prowadzący spotkania (P. Cegielski i D. Golański) pomagali zrozumieć najmłodszym, na czym polega programowanie takich maszyn, jaki powinien być robot do spawania i czym różni się od innych automatów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.