Formularze i szablony

Praca przejściowa/Praca dyplomowa

Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

(Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021)

 

Terminy obron prac dyplomowych, procedura dyplomowania oraz pozostałe dokumenty do pobrania są dostępne na stronie Wydziału MT w zakładce Studia/Dyplomowanie.