Division of Management and Quality

Przedmiot działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej Zakładu obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z badaniami i rozwojem produkcji oraz transferem technologii.

Research areas:

 • Zarządzanie innowacjami: analiza i badanie cyklu innowacji (pomysł, inkubacja, rozwój, wdrożenie/transfer);
 • Relacje między cyklem koniunkturalnym a tworzeniem i dyfuzją innowacji;
 • Wpływ cyklu koniunkturalnego na zarządzanie przedsiębiorstwami produkcyjnymi;
 • Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju wyrobów i technologii;
 • Badania efektywności projektów i przedsiębiorstw, w tym  efektywności ekonomicznej innowacji techniczno – organizacyjnych;
 • Marketing innowacji w przedsiębiorstwie;
 • Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych;
  • Ekonomika i organizacja wdrażania zaawansowanych technologii;
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestycyjnej;
 • Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych (o charakterze holistycznym z aspektem środowiskowym i społecznym);
 • Rozwój narzędzi wspomagających controlling produkcji (m.in. budżetowanie, strategiczną karta wyników);
 • Zarządzanie projektami, programami, portfelem projektów;
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwach projektowych;
 • Badanie zaufania w sieciach współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową;
 • Dynamika interakcji procesów materialnych i zachowań międzyorganizacyjnych w produkcji rozproszonej globalnie;
 • Badanie roli przedsiębiorstw akademickich w zarządzaniu wiedzą technologiczną.

Research interests:

 • Realizacja międzynarodowego grantu badawczo-rozwojowego EU JU ARTEMIS nt. „Systemy wbudowane oparte na usługach do sterowania zautomatyzowaną produkcją i procesami technologicznymi” (wspólnie z University of West Bohemia, Tampere University of Technology, Politecnico di Milano i firmami partnerskimi), w ramach którego opracowano i wdrażano rozwiązania w zakresie sterowania produkcją w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, wykorzystujące środki inżynierii ontologii, architekturę SOA oraz technologię systemów wbudowanych (embedded devices)
 • Realizacja grantu badawczego finansowanego przez NCN nt. „Analiza zaufania w sieciach współpracy zorientowanych na działalność badawczo-rozwojową”, w ramach którego przeprowadzono m.in. badanie ilościowe z przedstawicielami instytucji prowadzących działalność badawczo-rozwojową na temat zaufania i jego roli w procesie innowacji (wspólnie z Zakładem Organizacji Procesów Produkcyjnych).
 • Przeprowadzenie badań w ramach pracy statutowej pt. „Wpływ metod zarządzania i oceny procesów innowacyjnych na rozwój gospodarczy wybranych krajów”, gdzie podjęto próbę identyfikacji korelacji między tymi kategoriami w Polsce i na Łotwie oraz rozpoczęto współpracę w tym zakresie z Politechniką w Rydze.
 • Przeprowadzenie badań w ramach pracy statutowej pt. „Skuteczność a efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi w świetle badań kadr kierowniczych”, w ramach której przeprowadzono wywiady z kierownikami projektów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Dubaju i Singapurze.

Employees:

 • Aldona Kluczek, PhD, DSc, Eng. - WUT Prof., chief of the division
 • Jan Bagiński, PhD, DSc, Eng. - WUT Prof.
 • Zbigniew Chyba, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Jolanta Korkosz-Gębska, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Małgorzata Krwawicz, PhD, Eng., Assist. Prof.
 • Maria Kukurba, PhD, Assist. Professor
 • Izabela Maleńczyk, PhD, Assist. Prof.
 • Adrianna Trzaskowska-Dmoch, PhD, Assist. Prof.
 • Nataliia Gavkalova, PhD, DSc, Assist. Prof. 
 • Nadiia Shmygol, PhD, DSc, Assist. Prof.

Topics of diploma theses

Topics of interim projects