2019

Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering (IPAE) – NAWA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania podczas trzydniowych warsztatów organizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dostawa artykułów spożywczych dla WIP

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85
w Warszawie.

Modernizacja węzła cieplnego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji istniejącego węzła cieplnego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Usługi informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Kamera ITW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wysokorozdzielczych kamer przemysłowych wraz z obiektywami do pomiarów stereowizyjnych dla Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

HOMOGENIZATOR LABORATORYNY IMIP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy
ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Kamera ITW 14.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wysokorozdzielczych kamer przemysłowych wraz z obiektywami do pomiarów stereowizyjnych dla Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Robot precyzyjny dla ITW

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu do weryfikacji pozycjonowania robota dla Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Wykonanie próbek tulei i klina

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 15 szt. tulei i 15 szt. klinów z żeliwa sferoidalnego o składzie chemicznym podanym dla Instytutu Technik Wytwarzania z analizą termiczną dla jednej sztuki w akredytowanym laboratorium Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Catering WIP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie cyklicznych usług cateringowych dla uczestników spotkań organizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Dostawa materiałów biurowych dla WIP

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85
w Warszawie.

Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia 60 (sześćdziesięciu) studentów Politechniki Warszawskiej podczas wyjazdu szkoleniowego Komisji Kultury oraz Komisji Informacji i Promocji w dniach 22-24.03.2019 r.

Dostawa odzieży ochronnej i artykułów bhp

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Produkcji PW. 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego IMIP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki (European Society of Biomechanics (ESB) o organizację 28. Kongresu ESB w dniach 3-6 lipca 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.  

Studnia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy artystyczno – rozrywkowej  „Studnia 2019" na terenie dziedzińców Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej przy Placu Narutowicza, zwanej dalej „Imprezą”,  w tym:  przygotowanie sceny, wynajem nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną.

FIMM

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu od strony technicznej konferencji pt. „Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania 2019” organizowanej w dniach 19-21 maja 2019 r. przez Instytut Technik Wytwarzania Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Publikacja FIMM

Wykonanie usługi polegającej na opublikowaniu 30 artykułów naukowych prezentowanych podczas konferencji pt. „Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania 2019” organizowanej przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji PW

wykonanie usługi polegającej na opublikowaniu 30 artykułów naukowych prezentowanych podczas konferencji pt. „Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania 2019” organizowanej przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Materiały eksploatacyjne

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Zakup mikrskopu

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem dla Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Dostawy sprężonego wodoru i ciekłego azotu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprężonego wodoru i ciekłego azotu wraz z dzierżawą kontenera na sprężony wodór i zbiornikami na ciekły azot dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Zakup i dostawę lasera helowo – neonowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera helowo – neonowego 3- 5mW jednomodowego o wiązce spolaryzowanej dla Instytutu Mechaniki
i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Dostawy sprężonego wodoru i ciekłego azotu v2

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprężonego wodoru 4.0 F50 we wiązkach oraz ciekłego azotu wraz z dzierżawą butli  dla  Instytutu  Mechaniki i Poligrafii   Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Mycie okien

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na myciu okien w budynkach Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Mycie okien 2

Mycie okien

Opublikowano: 31.07.2019 14:32

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na myciu okien w budynkach Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Zakup lasera 13.08.2019

Wydział Inżynierii Produkcji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę lasera helowo – neonowego dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji PW