2017

Awaryjną wymianę dwóch pomp w węźle cieplnym

Zaproszenie do składania ofert na: Awaryjną wymianę dwóch pomp w węźle cieplnym"

Projektory multimedialne

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej* na dostawę projektorów multimedialnych:

Termin składania ofert 20.10.2017 godzina 12:00

Urządzenia elektromechaniczne

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej* na dostawę projektorów multimedialnych:

Termin składania ofert 03.11.2017 godzina 12:00

Naprawa systemu AV

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej* na naprawę systemów AV:

Termin składania ofert 17.11.2017 godzina 12:00

Załadunek i wywiezienie gruzu

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej* na załadunek i wywiezienie gruzu:

Termin składania ofert 20.11.2017 godzina 12:00

Naprawa dachu stróżówki

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej* na naprawę dachu stróżówki:

Dostawa zestawu pomiarowego do testowania pomp, zasilaczy hydraulicznych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę zestawu pomiarowego do testowania pomp, zasilaczy hydraulicznych

Termin składania ofert 14.12.2017 godzina 12:00

Dostawa stanowiska badawczego HF, UHF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę stanowiska badawczego HF, UHF

Termin składania ofert 14.12.2017 godzina 12:00