Profil naukowy

W Zakładzie prowadzone są badania naukowe nad technologicznymi metodami nadawania właściwości użytkowych elementom maszyn, niekonwencjonalnymi metodami obróbki elementów, zwłaszcza z materiałów trudnoobrabialnych oraz komputerowym wspomaganiu ich wytwarzania. Zespoły badawcze skoncentrowane są wokół: technologii obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej, technologii obróbek powierzchniowych, technologii obróbek laserowych oraz wielokryterialnej optymalizacji procesów obróbek erozyjnych i ściernych. Badania naukowe ukierunkowane są również na analizie warstwy wierzchniej, badaniu właściwości mechanicznych - (twardości dynamicznej) materiałów i cienkich warstw przy dużych prędkościach odkształceń z zastosowaniem nanosekundowego impulsu laserowego. Istotnym obszarem zainteresowań zespołów badawczych Zakładu są również wysokowydajne techniki obróbki stopów lekkich i trudnoobrabialnych w przemyśle lotniczym.  

Główne obszary działalności naukowo-badawczej zakładu 

 1. Badania obróbek ściernych: szlifowanie, gładzenie, dogładzanie oscylacyjne, docieranie, hydropolerowanie, obróbka w pojemnikach i przetłoczno - ścierna; rozwój nowych sposobów obróbek: niekonwencjonalne szlifowanie ściernicami segmentowymi i gładzenie powierzchni krzywoliniowych
 2. Badania podstawowe, stosowane, wdrożeniowe i modelowanie komputerowe obróbki elektrochemicznej ciągłej (ECM), impulsowej (PECM), elektroerozyjnej (EDM, WEDM), szybkiego drążenia elektroerozyjnego.
 3. Badania obróbek hybrydowych w tym: ścierno – elektrochemicznej, elektroerozyjno – ultradźwiękowej, magnetyczno ściernej. Budowa i badania specjalizowanych obrabiarek ECM.
 4. Badania podstawowe, stosowane, wdrożeniowe i modelowanie komputerowe stopowania elektroerozyjnego.
 5. Badania podstawowe i stosowane oraz modelowanie komputerowe procesów obróbki powierzchniowej nagniataniem gładkościowym, umacniającym oraz oscylacyjnym. Budowa przyrządów obróbkowych.
 6. Programowanie i opracowanie technologii obróbki w tym powierzchni krzywoliniowych na obrabiarki sterowane numerycznie (2 - 5 osi) w zintegrowanych systemach CAD/CAM/CAE; opracowanie postprocesorów obrabiarkowych, biomechaniczne zastosowania systemów CAD/CAM; integracja systemów CAD/CAM z systemami pomiarowymi i obróbkowymi (CMM i inne).
 7. Badania warstwy wierzchniej oraz opracowywanie nowych metod i przyrządów do jej oceny - ukierunkowanie głównie na badania po obróbkach elektroerozyjnych, stopowaniu elektroerozyjnym, szlifowaniu, obróbce laserowej, obróbkach hybrydowych (np. magnetyczno-ściernej). Badania stanu warstwy wierzchniej - analiza wpływu właściwości warstwy wierzchniej części na wytrzymałość zmęczeniową, odporność na zużycie ścierne, odporność na korozję.

Laboratorium Obróbek Erozyjnych (Centrum Obróbek Erozyjnych)

W Laboratorium znajduje się unikalny zestaw centrów elektroerozyjnych firmy Charmilles Technologies, w tym wycinarki elektroerozyjne – centra obróbkowe CNC sterowane w 5 osiach do wycinania elektrodą drutową: ROBOFIL-190, ROBOFIL-290 i ROBOFIL-440. Wyposażenie Laboratorium stanowią również centra obróbkowe CNC - drążarki elektroerozyjne:, ROBOFORM-30 CE, elektroerozyjna drążarka FORM 2-LC sterowana numerycznie w osi Z przeznaczona do drążenia wgłębnego, drążarki elektrochemiczne: DEL-2 i DEL-4. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również obrabiarka laserowa Trotec 360 oraz obrabiarka do wysokowydajnego elektroerozyjnego drążenia małych i głębokich otworów DRIL 20.

Uzupełnieniem nowoczesnych maszyn technologicznych jest specjalistyczne oprogramowanie do projektowania procesów technologicznych i sterowania procesem obróbki: CAM-ECM- opracowane w Zakładzie oprogramowanie do projektowania i modelowania procesów elektrochemicznych.

 

Laboratorium Obróbek Ściernych

Laboratorium dysponuje dogładzarką oscylacyjną Gisholt, skomputeryzowanymi stanowiskami do badania procesu szlifowania i dogładzania oscylacyjnego, stanowiskiem do obróbki hydro-ściernej oraz strumieniem kulek szklanych. Ponadto, znajdują się tu wygładzarki: wibracyjne, rotacyjne, kaskadowe i planetarne a także stanowisko do badań niekonwencjonalnego gładzenia powierzchni krzywoliniowych; stanowisko do badań obróbki ścierno-elektrochemicznej.

 

Laboratorium Metrologii Wielkości Geometrycznych

Wyposażenie Laboratorium stanowi maszyna pomiarowa CNC Zeiss-Vista współpracująca z systemami komputerowymi Calypso 3.5 oraz Holos NT, maszyna pomiarowa VIS MROa z możliwością skanowania z krokiem czasowym, skomputeryzowany system Taylrond 100 z analizą harmoniczną odchyłek kołowości i płaskości, profilometry: Form Talyserf Series 2, Talysurf 10M i Surtronic 3+ z układem do komputerowej analizy struktury geometrycznej powierzchni,  przyrząd do kontroli kół zębatych krzywek ZEISS, stanowisko do pomiaru naprężeń warstwy wierzchniej metodą usuwania warstw, mikroskopy warsztatowe, narzędzia i przyrządy pomiarowe do pomiarów długości i kąta. Na wyposażeniu laboratorium jest również skaner laserowy do pomiarów 3D, szczególnie przydatny w technologii Reverse Engineering.

 

Laboratorium Zaawansowanych Systemów CAD/CAM

Laboratorium wyposażone jest w oprogramowanie pozwalające na modelowanie zawansowanych geometrycznie części w systemach CAD, jak również projektowanie zawansowanych procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie w systemach CAM. Dwie pracownie komputerowe wyposażone są w oprogramowanie CAD: Solid Works, NEXTENGINE, CAM: Esprit CAM, Peps, Keller, CAD/CAM/CAE: Creo Parametric Technology. Uzupełnieniem laboratorium są obrabiarki sterowane numerycznie: Frezarka CNC MiniMill Hass, Tokarka CNC TL -1 na których realizowane są procesy obróbkowe.

 

Laboratorium Warstwy Wierzchniej

W laboratorium znajdują się twardościomierze Rockwella i Brinella oraz stanowisko do badań: naprężeń warstwy wierzchniej, struktury metalograficznej, rozkładu mikrotwardości, struktury geometrycznej powierzchni, właściwości refleksyjnych powierzchni, odkształceń stykowych powierzchni chropowatych, zużycia ściernego.

 

Laboratorium Obróbki Powierzchniowej Zgniotem

W laboratorium znajduje się kompletny zestaw maszyn i oprzyrządowania technologicznego i pomiarowego do obróbki powierzchniowej zgniotem, w tym: stanowisko do badań nagniatania tocznego wałków i tulei, głowice i urządzenia pomocnicze do nagniatania oscylacyjnego, łuskującego i ślizgowego narzędziami diamentowymi, urządzenie do wibrokulowania, defektoskop ultradźwiękowy, stanowisko do badań naprężeń własnych, prasa hydrauliczna, twardościomierz Rockwella i Brinella.

Laboratorium Obróbek Erozyjnych

Laboratorium Obróbek Erozyjnych (Centrum Obróbek Erozyjnych)

Wyposażenie:

 • unikalny zestaw centrów elektroerozyjnych firmy Charmilles Technologies, w tym wycinarki elektroerozyjne – centra obróbkowe CNC sterowane w 5 osiach do wycinania elektrodą drutową: ROBOFIL-190, ROBOFIL-290 i ROBOFIL-440,
 • centra obróbkowe CNC – drążarki elektroerozyjne: ROBOFORM-30 CE, elektroerozyjna drążarka FORM 2-LC sterowana numerycznie w osi Z przeznaczona do drążenia wgłębnego,
 • drążarki elektrochemiczne: DEL-2 i DEL-4.
 • obrabiarka laserowa Trotec 360
 • obrabiarka do wysokowydajnego elektroerozyjnego drążenia małych i głębokich otworów DRIL 20,
 • specjalistyczne oprogramowanie do projektowania procesów technologicznych i sterowania procesem obróbki CAM-ECM, opracowane w Zakładzie oprogramowanie do projektowania i modelowania procesów elektrochemicznych.