Pracownicy

Kierownik Zakładu

 

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

pokój 160 (NL)

nr tel. 22 234 72 21, 22 234 52 08

rafal.swiercz@pw.edu.pl

rsw@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek 1000 - 1200

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. uczelni

pokój 162 (NL)

nr tel. 22 234 72 21

marek.rozenek@pw.edu.pl

mrozenek@meil.pw.edu.pl

Więcej informacji>>

Konsultacje: poniedziałek 1000 - 1200, piątek 1200 - 1300

dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni

pokój 47 (NL)

nr tel. 22 234 77 61

joanna.radziejewska@pw.edu.pl

jora@meil.pw.edu.pl

Więcej informacji>>

Konsultacje: wtorek 1300 – 1500

dr hab. inż. Józef Zawora

pokój 168 (NL)

nr tel. 22 234 75 20

jozef.zawora@pw.edu.pl

jzawora@meil.pw.edu.p

Konsultacje: czwartek 1200 – 1400

dr. inż. Anna Podolak - Lejtas

pokój 46 (NL)

nr tel. 22 234 77 61

anna.lejtas@pw.edu.pl

apodolak@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: środa 1100 – 1300

dr. inż. Dorota Oniszczuk - Świercz

pokój 249 (NL)

nr tel. 22 234 52 08

dorota.swiercz@pw.edu.pl

doo@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek 1000 – 1200

dr. inż. Michał Marczak

pokój 249 (NL)

nr tel. 22 234 52 08

michal.marczak@pw.edu.pl

mim@meil.pw.edu.pl

Więcej informacji>>

Konsultacje: środa 1200 – 1400

Pracownicy dydaktyczni 

dr inż. Mirosław Pracki      

pokój 161 (NL)

nr. tel. 22 234 75 19

miroslaw.pracki@pw.edu.pl

mprac@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: czwartek 1000 - 1200

dr. inż. Robert Pierzynowski    

pokój 162  (NL)

nr tel. 22 234 78 14

robert.pierzynowski@pw.edu.pl

rpierzyn@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: czwartek 1000 – 1200

Pracownicy techniczni/doktoranci 

mgr inż. Zbigniew Lechniak 

Starszy specjalista

pokój 253 (NL)

nr. tel. 22 234 57 26

zbigniew.lechniak@pw.edu.pl

lech@meil.pw.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek  800-   900, czwartek  900 – 1000 
 
 
 

mgr inż. Rafał Nowicki 

specjalista ds. inżynieryjno-technicznych/doktorant

pokój 38

nr tel. 22 234 75 24

rano@meil.pw.edu.pl

rafal.nowicki1@pw.edu.pl

Więcej informacji>>

Konsultacje: środa 1000 – 1200
 

mgr inż. Adrian Kopytowski

mechanik/doktorant

pokój 38

nr tel. 22 234 75 24

adrian.kopytowski@pw.edu.pl

Więcej informacji>>

Konsultacje: środa 1200 - 1400
 
 
 
 

Doktoranci

mgr inż. Andrzej Łukasiewicz

pokój 249,

Gmach Nowy Lotniczy

nr. tel. 22 234 52 08

                   

mgr. inż. Łukasz Sosinowski

pokój 162

Gmach Nowy Lotniczy,

nr tel. 22 234 72 21

                       

Emeryci i osoby współpracujące

tytuł imię i nazwisko funkcja nr pokoju telefon email
prof. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski prof. nzw. NL 251

22 628-8110

22 234-7221

22 234-7518

 
 prof. dr hab. inż.  Bogdan Nowicki  prof. zw.  NL 47

22 628-8110

22 234-7221

 
 prof. dr hab. inż. Mieczysław Marciniak  prof. nzw.  NL 247  22 234-7518  
 dr inż.  Andrzej Stefko  adiunkt  NL 161  22 234-7519  
 dr inż.  Ryszard Filipowski  adiunkt  NL 253  22 234-5726  
 dr inż.  Stanisław Zietarski  adiunkt  NL 253  22 234-5726  
 dr inż.  Jan Perończyk  st. wykładowca  NL 161  22 234-7519  
 mgr inż.  Krzysztof Pacanowski  specjalista  NL 162  22 234-7814  

 

Nasi Przedstawiciele

tytuł imię i nazwisko funkcja email
 prof. dr hab.  Jerzy Kozak  campus południowy PW  
 prof. dr hab. Ryszard Skalski  campus południowy PW  
 dr inż.  Helmi Osman  Egipt  
 dr inż.  Isam Qasem  Palestyna / Jordania  
 dr inż.  Ratnakar Sarwade  Indie  
 dr inż.  Jianwu Yu  Chiny