Tematy prac dyplomowych i przejściowych

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Promotor

Temat pracy

Rodzaj pracy

dr hab. inż. Rafał Świercz Modelowanie procesów obróbki elektroerozyjnej magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Zastosowanie sztucznej inteligencji i optymalizacji metodami stochastycznymi procesów technologicznych magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Ocena wpływu właściwości pasty ściernej na wybrane wskaźniki jakościowe obróbki przetłoczno-ściernej inżynierska
dr hab. inż. Rafał Świercz Techniki przyrostowe w kształtowaniu części dla przemysłu lotniczego inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Analiza pracy ziaren ściernych w procesie mikroskrawania inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Modelowanie procesu powstawania kraterów w warunkach obróbki EDM inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Cyfrowy bliźniak w technologii obróbki EDM magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Badania topografii powierzchni części po obróbce przetłoczono ściernej wykonanych w technologii SLM magisterska
dr hab. inż. Rafał Świercz Obróbki wykończeniowe w kształtowaniu cech topografii powierzchni części wykonanych w technologii druku 3D magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Badania zużycia erozyjnego powłok epoksydowych modyfikowanych grafenem inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ obróbki wykończeniowej na stan warstwy wierzchniej elementów po druku 3D SLM ze stopu AlSiMg. inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Stopowanie elektroerozyjne elementów po druku 3D. inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływu metody wytwarzania elementu na właściwości mechaniczne i użytkowe. inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Drążenie elektroerozyjne EDM z zastosowaniem elektrody z  powłoką borkową PVD  inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Właściwości mechaniczne materiałów w warunkach dużych prędkości odkształcenia magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ nagniatania na stan warstwy wierzchniej elementu wytwarzanego metodą druku 3D-SLM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Zastosowanie obróbki ultradźwiękowo-ściernej jako obróbki wykańczającej elementów po druku 3D - SLM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ materiału elektrody roboczej na efekty drążenia elektroiskrowego EDM magisterska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Ocena stanu warstwy wierzchniej stopu tytanu po obróbce elektroiskrowej EDM inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ parametrów obróbki elektroiskrowej na chropowatość i mikrostrukturę materiału inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Dobór parametrów procesu piaskowania elementów ze stopu AlSi10Mg po druku 3D inżynierska
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ strategii druku SLM na dokładność wykonania elementów inżynierska
dr hab. inż. Józef Zawora Charakterystyka systemu SPC - statystyczne sterowanie jakością produkcji magisterska
dr hab. inż. Józef Zawora Proces technologiczny wałka rozrządu silnika spalinowego w układzie rzędowym  inżynierska
dr hab. inż. Józef Zawora Modelowanie procesu obróbki WEDM z użyciem drutu zwykłego i powlekanego  magisterska
dr hab. inż. Józef Zawora Proces technologiczny tarczy krzywkowej lotniczego  silnika gwiazdowego  inżynierska
dr hab. inż. Marek Rozenek Drążenie elektroerozyjne specjalnymi elektrodami inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk wycinania elektroerozyjnego stopu tytanu inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Drążenie elektroerozyjne małych otworów w spieku aluminium inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk drążenia elektroerozyjnego spieku aluminium inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk drążenia elektroerozyjnego miedzi inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk drążenia elektroerozyjnego stal na stal inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk drążenia elektroerozyjnego elektrodami aluminiowymi. inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wyznaczenie podstawowych charakterystyk drążenia elektroerozyjnego aluminium na miedź inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wycinanie elektroerozyjne płytek wzorcowych inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Wycinanie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych  inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Drążenie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych inżynierska/magisterska
dr hab. inż. Marek Rozenek Szybkie drążenie elektroerozyjne materiałów trudnoobrabialnych  inżynierska/magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza mimośrodowego wygładzania magnetyczno-ściernego inżynierska/magisterska
dr inż. Michał Marczak Projekt i wykonanie poduszki magnetycznej do stanowiska badawczego inżynierska
dr inż. Michał Marczak Wpływ powłoki borkowej na przewodność elektryczną połączenia obrotowego inżynierska/magisterska
dr inż. Michał Marczak Badanie zużycia ściernego szkieł metalicznych inżynierska
dr inż. Michał Marczak Wpływ procesu wibrokulowania na stan warstwy wierzchniej po obróbce EDM inżynierska/magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza wydajności i dokładności procesu WEDM z zastosowaniem strategii "No Core" i trochoidalnej magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza numeryczna sił działających na pochylony drut w procesie WEDM magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza mimośrodowego wygładzania magnetyczno-ściernego magisterska
dr inż. Michał Marczak Analiza pola magnetycznego w obróbce magnetyczno-ściernej inżynierska
dr inż. Michał Marczak Analiza kinematyczna ruchu wsadu w wygładzarkach pojemnikowych inżynierska
dr inż. Mirosław Pracki  Automatyzacja procesu produkcyjnego z zastosowaniem systemów CAD/CAM inżynierska
dr inż. Mirosław Pracki  Proces technologiczny z zastosowaniem systemów CAD/CAM inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Wspomaganie projektowania i wykonania elektrod z wykorzystaniem systemów CAD/CAM inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Zintegrowane systemy CAD/CAM w procesie produkcyjnym inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Analiza stanu warstwy wierzchniej stali narzędziowej po obróbce elektroerozyjne elektrodami wolframowymi magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Badania stanu warstwy wierzchniej stali po stopowaniu elektroiskrowym magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Wpływ warunków obróbki elektroerozyjnej na stan warstwy wierzchniej stopów aluminium magisterska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Zintegrowane systemy CAD/CAM w procesie wytwarzania inżynierska
dr inż. Anna Podolak Lejtas Zastosowanie systemów CAD/CAM w procesie produkcyjnym na przykładzie wybranego elementu inżynierska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Projekt automatycznego paletyzera do frezarki sterowanej numerycznie inżynierska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie procesów obróbki wycinania elektroerozyjnego inżynierska/magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Zastosowanie uczenia maszynowego w predykcji procesów technologicznych inżynierska/magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Obróbki wykończeniowe części wykonanych w technologii SLM inżynierska/magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie procesu powstawania kraterów w warunkach obróbki WEDM magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Cyfrowy bliźniak w technologii obróbki wycinania elektroerozyjnego. magisterska
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w budowie modeli predykcyjnych procesu obróbki WEDM. magisterska

TEMATY PRAC PRZEJŚCIOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH

Promotor

Temat pracy

dr inż. Michał Marczak Opracowanie konstrukcji przystawki do wykonywania otworów startowych na obrabiarkach WEDM
dr inż. Michał Marczak Określenie składowej siły działającej na ziarno w obróbce magnetyczno-ściernej
dr inż. Michał Marczak Opracowanie klatki magnetycznej dla elementów rurowych
dr inż. Michał Marczak Opracowanie technologii wykonania wału do przystawki obrotowej dla wycinarki elektroerzyjnej
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Porównanie mikrostruktury i twardości elementów po druku 3D metodą SLM i odlewaniu
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Stopowanie elektroerozyjne 
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Badania struktury geometrycznej powierzchni metodą optyczną i stykową
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Wpływ strategii druku 3D SLM stopów metali na właściwości mechaniczne materiału
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Porowatość materiałów metalicznych wytwarzanych metodą druku 3D SLM
dr hab. inż. Joanna Radziejewska Struktura geometryczna powierzchni w ujęciu 2D i 3D
dr hab. inż. Józef Zawora Proces technologiczny tłoka silnika spalinowego wysokoprężnego
dr hab. inż. Józef Zawora Proces technologiczny cylindra silnika spalinowego
dr hab. inż. Józef Zawora Proces technologiczny wału  korbowego silnika spalinowego
dr hab. inż. Marek Rozenek Wycinanie elektroerozyjne cienkościennych profili
dr hab. inż. Marek Rozenek Wycinanie elektroerozyjne płytek wzorcowych
dr inż. Anna Podolak Lejtas Topograficzna ocena powierzchni po wybranych procesach technologicznych
dr inż. Anna Podolak Lejtas Wykrywanie wad powierzchniowych z wykorzystaniem metod nieniszczących
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie oprzyrządowania technologicznego w systemach CAD/CAM
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Analiza zawansowanych symulacji procesów technologicznych w systemach CAM
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Analiza systemów mocowania narzędzi dla frezarek CNC 
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Programowanie robotów przemysłowych w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie oprzyrządowania technologicznego w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Modelowanie konwergentne w środowisku systemu NX
dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz Automatyzacja procesów produkcyjnych w środowisku systemu NX