Praktyki Studenckie

Nasz Zakład oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich na Warsztacie Doświadczalnym ITW ZOWiE. Praktyki trwają 120 godzin i kończą się uzyskaniem certyfikatu. Ramowy plan praktyk obejmuje:

  • Szkolenie z zakresu obsługi wycinarek oraz drążarek elektroerozyjnych firmy Charmilles,
  • Kurs pisania i generowania programów obróbkowych na obrabiarki sterowane numerycznie w systemach CAM,
  • Obsługa kreatorów CT Expert oraz SPS na obrabiarkach elektroerozyjnych,
  • Szkolenie operatorskie obrabiarek firmy Haas: frezarki oraz tokarki CNC,
  • Sposoby wyznaczania oraz ustalania układu współrzędnych na obrabiarkach CNC z wykorzystaniem sond pomiarowych,
  • Obsługa konwencjonalnych obrabiarek do obróbki skrawaniem,
  • Obróbki wykończeniowe, 
  • Prace konserwacyjne przy obrabiarkach.

Aby aplikować na stanowisko praktykanta w naszym Zakładzie należy przygotować komplet dokumentów: 

  • Aktualne badania lekarskie,
  • Porozumienie oraz skierowanie podpisane przez prodziekana ds. studenckich w trzech egzemplarzach. 

Osobą kontaktową w sprawie praktyk jest mgr inż. Rafał Nowicki.
Mail: rano@meil.pw.edu.pl, telefon: 22 234 75 24.