Badania naukowe

W dziale przedstawione aktualne badania naukowe realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji

NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach Projektu: 1 725 900 zł, w tym ze środków UE: 1 454 588,55 zł.

Od 1 marca 2019 r. w ramach nowego projektu "NERW 2 PW" (nr projektu POWR.03.03.00-00-Z307/18)) realizowane jest zadanie nr 2: "Modyfikacja programów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych". Okres realizacji 1 marca 2019 do 31 grudnia 2022r.

Kwota dofinansowania: 566 775,00 zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Zakład Technologii Poligraficznych we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Twój certyfikat na przyszłość

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Twój certyfikat na przyszłość”.

Pracownicy WIP podnoszą kwalifikacje

W wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Produkcji z firmą DR. JOHANNES HEIDENHAIN nasi pracownicywzięli udział w profesjonalnym szkoleniu Workshop iTNC 530 PL