Zarządzenia Dziekana MT

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 30.10.2023 w sprawie powołania Zespołu oraz Podzespołów ds. oceny ryzyka zawodowego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Pobierz plik (pdf, 31,74 kB)

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana MT PW - Załącznik 1B (Wniosek o dodatek za aktywność naukową)

Załącznik 1B do Zarządzenia nr 2/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku

Pobierz plik (docx, 18,63 kB)

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana MT PW - Załącznik 1A (Wniosek o dodatek za aktywność naukową)

Załącznik 1A do Zarządzenia nr 2/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku

Pobierz plik (docx, 19,92 kB)

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana MT PW - Załącznik 2 (Wniosek o dodatek zadaniowy)

Załącznik 2 do Zarządzenia nr 2/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku

Pobierz plik (docx, 26,03 kB)

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku

Pobierz plik (pdf, 224,02 kB)

ANULOWANE: Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 2.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku

Pobierz plik (pdf, 129,71 kB)

ANULOWANE: Zał. do Zarządzenia nr 1/2023 Dziekana MT PW - dodatki za aktywność naukową i patentową

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 2.01.2023 w sprawie ustalenia zasad wnioskowania o dodatki za aktywność naukową i patentową na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 2023 roku efektów uczenia się studentów

Pobierz plik (docx, 29,67 kB)

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 20.04.2022 w sprawie zasad przechowywania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów uczenia się studentów

Pobierz plik (pdf, 457,27 kB)

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 15.09.2021 w sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na  Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 85,98 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana WIP PW - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Pobierz plik (docx, 38,80 kB)

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 w sprawie wprowadzenia formularza karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 62,39 kB)

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 10.03.2021 w sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 167,91 kB)

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 16.02.2021 w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 59,12 kB)

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 8.02.2021

Pobierz plik (pdf, 53,26 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WIP PW - Formularz wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.01.2021 - Formularz wniosku o przyznanie stypendium naukowego

Pobierz plik (doc, 80,50 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WIP PW - Formularz wniosku o przyznanie stypendium projakościowego

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.01.2021 - Formularz wniosku o przyznanie stypendium projakościowego

Pobierz plik (pdf, 296,13 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WIP PW - Formularz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.01.2021 - Formularz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

Pobierz plik (doc, 58,50 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WIP PW - Formularz rocznego sprawozdania doktoranta

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.01.2021 - Formularz rocznego sprawozdania doktoranta

Pobierz plik (doc, 58,50 kB)

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.01.2021 w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych i naukowych doktorantom Wydziału Inżynierii Produkcji.

Pobierz plik (pdf, 229,50 kB)

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 18.11.2020 w sprawie ustalenia progów rejestracyjnych na kolejne etapy studiowania.

Pobierz plik (pdf, 158,10 kB)

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 19.10.2020 w sprawie usystematyzowania zasad ustalania zadań dydaktycznych nauczycielom akademickim w Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 88,69 kB)

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.10.2020 w sprawie zmiany trybu zajęć stacjonarnych, laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych, prowadzonych w Wydziale Inżynierii Produkcji dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia kształcenia.

Pobierz plik (pdf, 67,58 kB)

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 11.10.2020 w sprawie zmiany trybu zajęć stacjonarnych prowadzonych w Wydziale Inżynierii Produkcji dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pobierz plik (pdf, 67,28 kB)