Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Oferta Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych

 • Zarządzanie innowacjami: ekonomika, zarządzanie, rozwój, transfer i marketing innowacji produktywnych w przedsiębiorstwie.
 • Strategie rozwoju produkcji w przedsiębiorstwie ocena efektywności ekonomicznej innowacji techniczno-organizacyjnej.
 • Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju wyrobów, technologii i systemów produkcji.
 • Organizacja, ekonomika i zarządzanie technicznym przygotowaniem produkcji.
 • Ekonomika i organizacja wdrażania zaawansowanych technologii.
 • Projektowanie technologiczno-organizacyjne zakładów przemysłowych.
 • Systemy sterowania przepływem produkcji.
 • Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz zintegrowanych systemów zarządzania produkcją).
 • Logistyka systemów produkcyjnych.
 • Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych (modelowanie symulacyjne, systemy masowej obsługi, sieci Petri, sieci neuronowe, systemy eksperckie modele optymalizacyjne).
 • Systemy organizacyjne obsługi technicznej produkcji. Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa, metody projektowania bazy danych.
 • Systemy informacyjne: semiotyka informacji, morfologiczne aspekty procesu decyzyjnego, technika AIDA, metody analizy, modelowania i projektowania, integracyjne funkcje systemu informacyjnego, logistyka systemu informacyjnego, standardy informacyjne, teoria charakteryzacji.
 • Intelektualizacja systemów: języki quasinaturalne, komunikacja mentalna i refleksyjna, modele wiedzy, modele maszyn wnioskujących, modele rozpoznawania sytuacji, projektowanie baz wiedzy, modelowanie systemów zarządzania wiedzą, aplikacje w systemach eksperckich.
 • Teoria systemów: reprezentacja zdarzeń i struktur, sieci transformacyjne, modele i sterowanie sytuacjami, aplikacje w wirtualnym przedsiębiorstwie, aplikacje w systemach produkcyjnych.
 • Uwarunkowania ekonomiczne w projektowaniu wyrobów, procesów technologicznych, mechanizacji i automatyzacji, projektowaniu przedsiębiorstw i w podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych, w tym również wkorzystanie czynników produkcji i planowanie reprodukcji majątku trwałego.
 • Prognozowanie techniczno-ekonomiczne.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Metody analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (diagnostyka stanu organizacyjnego, cele doskonalenia organizacji).
 • Przygotowanie i podejmowanie decyzji za pomocą badań operacyjnych.
 • Metody analizy jakości procesów, przedmiotów pracy, kwalifikacji pracowników, maszyn i urządzeń oraz organizacji i zarządzania.
 • Zapewnienie systemów jakości zgodnych z normami międzynarodowymi (w tym serii ISO 900).
 • Zarządzanie przez jakość (Total Quality Management) uwzględniające specyfikę polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
 • Problematyka kształtowania środowiska pracy i otoczenia człowieka i jego wpływu na bezpieczeństwo i efektywność działania.