Skład osobowy

Pracownicy Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
NT15      

dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW
NT16     

dr hab. inż. Andrzej Nastaj
 NT16      

dr inż. Kamila Buziak
 NT14A      

dr inż. Mariusz Fabijański
NT16      

dr inż. Adrian Lewandowski
NT16          

dr inż. Przemysław Narowski
NT14A      

dr inż. Zbigniew Szymianiak
NT16            

mgr inż. Jan Zawiślak

NT14      

mgr inż. Szymon Zięba
NT09A