ZPTS

Skład osobowy

Pracownicy Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - informacje

Podstawowym obszarem działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest:

Historia Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Historia Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych