Prace przejściowe i dyplomowe

Przykładowa tematyka prac przejściowych i dyplomowych w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.
Sample topics for Intermediate Projects and Diploma Theses in the of Polymer Processing Department (sample topics below)

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych w ZPTS obejmuje zagadnienia:

 • materiałowe - badania reologiczne tworzyw, mieszanin i kompozytów polimerowych,
 • związane z procesami przetwórczymi - wytłaczanie, wtryskiwanie,
 • konstrukcyjne - projektowanie narzędzi do procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych
 • CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw polimerowych

Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej/przejściowej 
Thesis Topic Submission Form

Przykłady tematów prac przejściowych/dyplomowych.

Zagadnienia materiałowe:

 • Charakterystyka reologiczna zaawansowanych tworzyw polimerowych (K. Wilczyński)
 • Właściwości przetwórcze oraz mechaniczne tworzyw biodegradowalnych (M. Fabijański)
 • Właściwości polimerowych kompozytów biodegradowalnych (M. Fabijański)
 • Reometria tworzyw polimerowych (K. Wilczyński)

Zagadnienia związane z procesami przetwórczymi:

 • Zgrzewanie ultradźwiękowe tworzyw polimerowych (Z. Szymaniak)
 • Technika wtryskiwania tworzyw polimerowych wspomagana gazem obojętnym (Z. Szymaniak)

Zagadnienia konstrukcyjne:

 • Konstrukcja formy wtryskowej przystosowanej do automatycznego wprowadzania etykiety (Z. Szymaniak)
 • Projekt gorącokanałowej formy wtryskowej na opakowanie z polilaktydu (Z. Szymaniak)
 • Konstrukcja formy wtryskowej z systemem dwutaktowego usuwania wypraski (Z. Szymaniak)
 • Zaprojektowanie i wykonanie formy wtryskowej do zajęć dydaktycznych (Z. Szymaniak)
 • Projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych (K. Wilczyński)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi  do przetwórstwa tworzyw sztucznych (A. Nastaj)

Zagadnienia CAD/CAE:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi  do przetwórstwa tworzyw sztucznych (A. Nastaj)
 • CAD/CAE w przetwórstwie materiałów polimerowych (A. Lewandowski)
 • Systemy CAD/CAM w projektowaniu narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych (M. Fabijański)
 • Projektowanie procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych przy wykorzystaniu narzędzi CAD/CAE (A. Nastaj)
 • CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw polimerowych (K. Wilczyński)

Thesis (sample) topics:

 • The Phenomenon of Viscoelasticity in Molten Polymers (J. Garbarski)
 • The Strength of Polymer-based Composites (J. Garbarski)
 • Mechanical Behavior of Polymer-based Composites (J. Garbarski)
 • Mechanical Characteristics of Selected Polymers (J. Garbarski)
 • The  Phenomenon of Viscoelasticity in Solid Polymers (J. Garbarski)
 • The Effect of Multiple Processing on the Strength of Injection Molded Parts (J. Garbarski)
 • Rheological Fundamentals of Modeling for Polymer Extrusion (K. Wilczyński)
 • Simulation and Experimental Studies on Single Screw Extrusion of Polymeric Materials (K. Wilczyński)
 • Rheological Fundamentals of Polymer Flow Modeling in Extrusion Dies (K. Wilczyński)
 • CAD/CAE in Polymer Processing (A. Lewandowski)
 • Modeling of Polymer Extrusion (A. Lewandowski)

Procedura dyplomowania   |   Diploma procedure