Dydaktyka

   
   

Prace przejściowe i dyplomowe

Przykładowa tematyka prac przejściowych i dyplomowych w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.
Sample topics for Intermediate Projects and Diploma Theses in the of Polymer Processing Department (sample topics below)

Książki i skrypty autorstwa pracowników ZPTS

Książki i skrypty autorstwa pracowników ZPTS

Przedmioty

Przedmioty prowadzone przez pracowników ZPTS