Katalog B+R

Oferta badawcza Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Zespół Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych zlokalizowany jest w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW.

Wśród działań Zespołu z zakresu szeroko rozumianego przetwórstwa tworzyw polimerowych wymienić można:

 • badania materiałowe (m.in. pomiary reometryczne) zaawansowanych tworzyw polimerowych, mieszanin tworzyw, kompozytów i nanokompozytów polimerowych oraz tworzyw biodegradowalnych,
 • projektowanie wyrobów z tworzyw,
 • projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych (wytłaczanie, wtryskiwanie),
 • projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw (formy wtryskowe, głowice wytłaczarskie),
 • komputerowe modelowanie przepływów lepkich i lepkosprężystych w procesach przetwórstwa tworzyw na podstawie narzędzi CFD (Ansys Polyflow),
 • komputerowe wspomaganie projektowania wtryskiwania (Autodesk Moldflow, Moldex3D) oraz wytłaczania tworzyw (SSEM, TSEM),
 • badania teoretyczne i doświadczalne w zakresie optymalizacji procesów przetwórstwa tworzyw,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach przetwórstwa tworzyw oraz badania w zakresie recyklingu tworzyw.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA 

 • wytłaczarka jednoślimakowa Metalchem T-45
 • wtryskarka Ponar Żywiec UT-90T
 • reometr kapilarny Rheograph 25 (Göttfert)
 • plastometr Melt Indexer MI-2 (Göttfert)
 • programy CAD/CAE (Ansys Polyflow, Autodesk Moldflow, Moldex3D, SSEM, TSEM)

WYBRANE PROJEKTY 

 • Model procesu wytłaczania jednoślimakowego polimerowych kompozytów drzewnych (NCN, 2016–2021)
 • Model procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem (NCN, 2012–2015)
 • Modelowanie procesu przeciwbieżnego wytłaczania dwuślimakowego tworzyw polimerowych (MNiSW, 2008–2011)
 • Model procesu wytłaczania dwuślimakowego tworzyw (KBN, 2003–2006)
 • Modelowanie rozwoju morfologii mieszanin tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania (KBN, 1999–2002)

OFEROWANE USŁUGI 

 • wyznaczanie charakterystyk reologicznych tworzyw polimerowych (krzywe lepkości, wskaźnik szybkości płynięcia MFI)
 • procesy technologiczne przetwórstwa tworzyw (wytłaczanie, wtryskiwanie)
 • projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw (formy wtryskowe, głowice wytłaczarskie)
 • komputerowe modelowanie procesów przetwórstwa tworzyw
 • ekspertyzy dotyczące wyrobów, procesów i narzędzi przetwórstwa tworzyw (formy wtryskowe, głowice wytłaczarskie)

Katalog B+R wersja do wydruku (pdf). 

Kontakt zpts.mt@pw.edu.pl