LABORATORIA W ZOPiO

  

Lp. LABORATORIA Akronim Osoba odpowiedzialna Kontakt Pomieszczenie
1 Laboratorium Obróbki Plastycznej LOP dr inż.               Cezary Jasiński cezary.jasinski@pw.edu.pl

NT011, NT012,  ST29

Wyposażenie»

2 Laboratorium Systemów Wizyjnych LSW dr inż.               Łukasz Morawiński lukasz.morawinski@pw.edu.pl

NT130, NT012

Opis»

3 Laboratorium Mikrotechnologii LMT prof. PW     Wojciech Presz zopio.wip@pw.edu.pl

NT012A

Opis»

Wyposażenie»

4 Laboratorium Materiałów Ultradrobnoziarnistych  LMU dr inż.                 Jacek Goliński jacek.golinski@pw.edu.pl

NT04, NT010, NT017, ST26A,ST27, ST APMA

Opis_ wyposażenie»

5 Laboratorium Kształtowania Hydromechanicznego LHF dr inż.               Hanna Sadłowska hanna.sadlowska@pw.edu.pl

NT021

Opis»

6 Laboratorium Modelowania Komputerowego  LMK dr inż.                  Piotr Czyżewski piotr.czyzewski@pw.edu.pl

NT25

Wyposażenie»

7 Laboratorium Innowacyjnych Technologii LabIT dr inż.                   Andrzej Kochański andrzej.kochanski@pw.edu.pl

ST000

Opis»

8 Pracownia Metalografii MSLab prof. PW          Dawid Myszka dawid.myszka@pw.edu.pl

NT118

Wyposażenie»

9 Laboratorium Odlewnictwa Precyzyjnego LabCast dr inż.              Robert Biernacki robert.biernacki@pw.edu.pl

NT407b

Opis_ wyposażenie»

10 Laboratorium Modelowania Procesów Odlewniczych LMPO dr inż.                  Artur Soroczyński artur.soroczynski@pw.edu.pl

NT121

Opis»

11 Laboratorium Materiałów Formierskich  LMF dr inż.                  Andrzej Kochański andrzej.kochanski@pw.edu.pl

NT117c

Opis_ wyposażenie»

12 Laboratorium Odlewnictwa i Zaawansowanych Obróbek Cieplnych HTLab prof. PW          Dawid Myszka dawid.myszka@pw.edu.pl

NT117b

Opis_ wyposażenie»

 

 

  Laboratories   Person responsible for the laboratory Contact Room
1 Metal Forming Laboratory   Cezary Jasiński,
PhD
cezary.jasinski@pw.edu.pl NT011, NT012,  ST29
2 Vision Systems Laboratory   Łukasz Morawiński,
PhD
lukasz.morawinski@pw.edu.pl NT130, NT012
3 Microtechnolgy Laboratory   Wojciech Presz,
PhD DSc
zopio.wip@pw.edu.pl 012A
4 UFG Materials Laboratory    Jacek Goliński,
PhD
jacek.golinski@pw.edu.pl NT04, NT010, NT017, ST26A,ST27, ST APMA
5 Laboratory of Hydroforming   Hanna Sadłowska,
PhD
hanna.sadlowska@pw.edu.pl NT021
6 Computer modelling lab   Piotr Czyżewski,
PhD
piotr.czyzewski@pw.edu.pl NT25
7 Laboratory of Innovation Technologies   Andrzej Kochański,
PhD
andrzej.kochanski@pw.edu.pl ST000
8 Materials Structure Lab   Dawid Myszka,
PhD DSc
dawid.myszka@pw.edu.pl NT118
9 Investment Casting Laboratory   Robert Biernacki,
PhD
zopio.wip@pw.edu.pl
robert.biernacki@pw.edu.pl
NT407b
10 Modeling of Foundry Processes Laboratory   Artur Soroczyński,
PhD
artur.soroczynski@pw.edu.pl NT121
11  Laboratory of Foundry Materials   Andrzej Kochański,
PhD
andrzej.kochanski@pw.edu.pl NT117c
12 Heat Treatment Laboratory   Dawid Myszka,
PhD DSc
dawid.myszka@pw.edu.pl NT117b

LOP-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 51,63 kB)

LSW-opis

Pobierz plik (pdf, 37,61 kB)

LMT-opis

Pobierz plik (pdf, 476,69 kB)

LMT-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 74,98 kB)

LMU-opis-i-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 38,53 kB)

LHF-opis

Pobierz plik (pdf, 29,89 kB)

LMK-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 29,04 kB)

LabIT-opis

Pobierz plik (pdf, 12,72 kB)

MSLab-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 35,68 kB)

LabCast-opis-i-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 61,82 kB)

LMPO-opis

Pobierz plik (pdf, 26,95 kB)

LMF-opis-i-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 74,54 kB)

HTLab-opis-i-wykaz sprzętu badawczego

Pobierz plik (pdf, 56,42 kB)