Seminaria zakładowe

 

OTWARTE SEMINARIA NAUKOWE 

ZAKŁADU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I ODLEWNICTWA

 

Zaproszenie do udziału w seminariach naukowych »

   

SEMINARIA 2023-24

Sekcja Procesów Technologicznych PAN i ZOPiO PW

22.05.2024 W PRZYGOTOWANIU   W PRZYGOTOWANIU

STRESZCZENIE »

 

Link do spotkania: teams »

 

HARMONOGRAM »

Więcej informacji - http://sppp.agh.edu.pl/ »

   

 

SEMINARIA ARCHIWALNE

Seminaria 2023 r.
Termin Prelegent Rodzaj seminarium Temat  
22.05.2024 W PRZYGOTOWANIU   W PRZYGOTOWANIU Informacje »
24.04.2024 dr inż. Konrad Perzyński naukowe Modelowanie numeryczne mechanizmów pękania w cienkich warstwach napylanych metodami PLD/PVD Informacje »
27.03.2024 dr inż. Łukasz Morawiński naukowe Nowe podejście do zgrzewania tarciowego miedzi M1E UFG  Informacje »
28.02.2024 dr inż. Gabriela Fojt-Dymara naukowe Strukturalne i mechaniczne czynniki ciągliwości na gorąco stali wysokomanganowych  
24.01.2024 dr inż. Paweł Jurczyk naukowe Wpływ składu chemicznego i warunków obróbki cieplnej na mikrostrukturę oraz wybrane właściwości użytkowe staliwa wysokostopowego typu duplex GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3  Informacje »
13.12.2023 dr hab. inż. Marcin Kaszuba, prof. PWr naukowe Napawanie jako metoda regeneracji narzędzi do kucia Informacje »
29.11.2023 dr inż. Piotr Surdacki naukowe Promieniowe walcowanie pierścieni na gorąco Informacje »
25.10.2023 dr inż. Iwona Bednarczyk naukowe Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopów Mg-Li odkształcanych konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami przeróbki plastycznej Informacje »
25.01.2023 dr inż. Piotr Błyskun naukowe Wytwarzanie masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu  
         
Seminaria cyklu ZIMOWEGO roku akademickiego 2022/2023
Termin Prelegent Rodzaj seminarium Temat  
30.11.2022 mgr inż. Natalia Raźny naukowe Struktury poprawiające magazynowanie energii Informacje » 
26.10.2022 dr inż. Konrad Lis naukowe Kształtowanie elementów osiowo-symetrycznych w walcarce skośnej sterowanej numerycznie Informacje » 
Seminaria cyklu LETNIEGO roku akademickiego 2021/2022
Termin Prelegent Rodzaj seminarium Temat  
28.09.2022 dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. uczelni naukowe Wpływ warstwy plateru na właściwości zakładkowego złącza FSW blach ze stopów aluminium Informacje » 
25.05.2022 dr hab. inż. Robert Chulist, prof. Instytutu naukowe Ewolucja mikrostruktury oraz tekstury krystalograficznej w strefach połączenia platerów łączonych wybuchowo na bazie metali hcp oraz fcc Informacje »
27.04.2022 mgr inż. Anna Brudny naukowe Węglowe materiały kompozytowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego  Informacje »
13.04.2022 dr inż. Cezary Jasiński naukowe Wytwarzanie metali UFG na potrzeby mikroobróbki plastycznej  Informacje »
23.02.2022 dr inż. Andrzej Stefanik naukowe Zastosowanie technologii walcowania RSR do wytwarzania prętów ze stopów metali lekkich  
26.01.2022 dr inż. Małgorzata Zasadzińska naukowe Przyczyny i mechanizmy ograniczonej odkształcalności miedzi tlenowej w warunkach technologicznycha  
Seminaria cyklu LETNIEGO roku akademickiego 2020/2021
Termin Prelegent Rodzaj seminarium Temat  
10.03.2021 Konrad Witek Komercyjne Prezentacja możliwości mikroskopu cyfrowego KEYENCE VHX 7000  Informacje »
17.03.2021 mgr inż. Krystian Zyguła  Naukowe Opracowanie cieplno - mechanicznych parametrów odkształcenia stopu Ti-5553 otrzymanego z proszków elementarnych  Informacje »
24.03.2021 dr inż. Robert Biernacki Naukowe Właściwości formy ceramicznej a parametry jakościowe odlewów precyzyjnych - badania doświadczalne i ich modelowanie

 Informacje »

 

31.03.2021 dr inż. Paweł Widomski  Naukowe Wpływ warstw hybrydowych na trwałość narzędzi w procesach kucia na gorąco

 Informacje »

 

 
 

14.04.2021 dr inż. Grzegorz Winiarski Naukowe Kształtowanie wyrobów drążonych z kołnierzami w warunkach obróbki plastycznej na zimno

 Informacje »

 

 

21.04.2021

Krzysztof (Chris) Ulfig

Technical Sales Manager CEE

Komercyjne/ 

Naukowe

Podstawy termowizji. Jakiej kamery termowizyjnej potrzebuję? Prezentacja portfolio firmy Fluke. Informacje »
19.05.2021 dr inż. Anna Dziubińska Naukowe Nowe technologie kucia stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przedkuwek odlewanych Informacje »
02.06.2021 mgr inż. Marcin Rychlik Naukowe Wpływ automatyzacji procesu kucia matrycowego odkuwek typu rozwidlonego na wydajność produkcji, jakość uzyskiwanych wyrobów oraz trwałość oprzyrządowania kuźniczego

 

Informacje »

 

Seminaria cyklu zimowego roku akademickiego 2020/2021
Termin Prelegent Temat  
25.11.2020 dr inż. Jacek Kozłowski Metodyka behawioralna w analizie procesów odlewniczych oparta na uczeniu maszynowym

 

Informacje »

02.12.2020 dr inż. Łukasz  Morawiński  Zgrzewanie tarciowe materiałów UFG

 

Informacje »

09.12.2020 dr inż. Artur Soroczyński Ekologiczne odlewnicze masy formierskie

 

Informacje »

16.12.2020 dr inż. Hanna Sadłowska  Rapid Tube Hydroforming Informacje »
13.01.2020 dr inż. Cezary Jasiński Monitorowanie jakości powierzchni profili aluminiowych wyciskanych współbieżnie

  

Informacje »

20.01.2021 dr inż. Piotr Czyżewski Modelowanie obciążenia prasy korbowej na przykładzie prasy PMS16-C

  

Informacje »

27.01.2021 dr inż. Jacek Goliński Wytwarzanie materiałów UFG metodą przyrostową

  

Informacje »

03.02.2021 dr inż. Anna Krzyńska  Wolframowe stopy ciężkie - struktura, właściwości, zastosowanie

  

Informacje »