Struktura

 

STRUKTURA ZAKŁADU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I ODLEWNICTWA

   

LABORATORIA W ZOPiO »

  

PRACOWNICY

Kierownik Zakładu Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa

 

dr hab. inż. Wojciech Presz, profesor uczelni

zopio.mt@pw.edu.pl

wojciech.presz@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-87; (22) 849-94-37

Pok. NT23/24

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKI

   

dr hab. inż. Dawid Myszka, profesor uczelni

dawid.myszka@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-62

Pok. NT120

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

 

   
   

dr hab. inż. Sławomir Świłło

adiunkt

slawomir.swillo@pw.edu.pl

tel. (22) 234-86-00

Pok. NT022 / NT20

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

 

   
   

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI

   

dr inż. Robert Cacko

adiunkt

robert.cacko1@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-21

Pok. NT21/22

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Anna Dziubińska

adiunkt

anna.dziubinska@pw.edu.pl

Pok. NT20

Obszary aktywności naukowej: Opis »

   
   
   
   
   
   

dr inż. Jacek Goliński

adiunkt

jacek.golinski@pw.edu.pl

tel. (22) 234-82-72

Pok. NT17, NT04

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Cezary Jasiński

adiunkt

cezary.jasinski@pw.edu.pl

Pok. NT138

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

 

   
   

dr inż. Andrzej Kochański

adiunkt

andrzej.kochanski@pw.edu.pl

tel. (22) 234-87-62

Pok. NT119A

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Łukasz Morawiński

adiunkt

lukasz.morawinski@pw.edu.pl

Pok. NT138

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

 

   
   

dr inż. Hanna Sadłowska

adiunkt

hanna.sadlowska@pw.edu.pl

tel. (22) 849-94-37

Pok. NT020

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Cyprian Suchocki

adiunkt

cyprian.suchocki@pw.edu.pl

Pok. NT17

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

   

dr inż. Robert Biernacki

adiunkt

robert.biernacki@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-77

Pok. NT122A

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Piotr Czyżewski

adiunkt

piotr.czyzewski@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-21

Pok. NT18

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Jacek Kozłowski

adiunkt

jacek.kozlowski@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-77

Pok. NT122A

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Anna Krzyńska

adiunkt

anna.krzynska@pw.edu.pl

tel. (22) 234-87-62

Pok. NT119A

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

dr inż. Artur Soroczyński

adiunkt

artur.soroczynski@pw.edu.pl

tel. (22) 234-84-77

Pok. NT122A

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

Obszary aktywności naukowej: Opis »

(w tym oferowana tematyka prac dyplomowych i przejściowych)

   
   

PRACOWNIK  INŻYNIERYJNO TECHNICZNY

   

mgr inż. Paweł Baran

pawel.baran@pw.edu.pl

Pok. NT118

   
   

DOKTORANCI

   

mgr inż. Krzysztof Figurski

doktorant

Zainteresowania naukowe: Opis »

   
   

mgr inż. Robert Saraczyn

doktorant

Zainteresowania naukowe: Opis »

   
   

mgr inż. Martyna Deroszewska

doktorantka

Zainteresowania naukowe: Opis »

   
   

mgr inż. Jakub Troska

doktorant

Zainteresowania naukowe: Opis »

   
   

WSPÓŁPRACOWNICY

   

prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

współpracownik

marcin.perzyk@pw.edu.pl

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

   
   

dr hab. inż. Lech Olejnik, profesor uczelni

współpracownik

lech.olejnik@pw.edu.pl

Informacje wg Bazy Wiedzy PW: REPO PW »

   
   
   

inż. Henryk Almert

współpracownik