Studia Podyplomowe „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Szanowni Państwo,
Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejną edycję studiów Podyplomowych „Inżynieria Produkcji w Poligrafii” w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 31 października 2023 r.

 Studia podyplomowe  „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Słuchacze studiów podyplomowych poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących nowoczesnej produkcji poligraficznej i opakowaniowej – od komputerowego przygotowania materiałów wydawniczych przez procesy drukowania, kończąc na etapach introligatorskich i logistycznych. W ramach niektórych przedmiotów oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe.

Czas trwania studiów: październik - czerwiec
Terminy zjazdów zaplanowano na soboty i niedziele (dwa semestry po 6 zjazdów, 162 godziny dydaktyczne).

Wszystkie zajęcia odbywają się w gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych PW przy ul. Konwiktorskiej 2.
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Opłata: 7140 PLN za całą edycję studiów

REJESTRACJA KANDYDATÓW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Inżynieria produkcji w poligrafii) 
oraz telefonicznie: (22) 234 33 60

ZAPRASZAMY!
 

Kontakt:

Karolina Kurkowska
tel. (22) 234 33 60
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

Kierownik studiów Podyplomowych:
dr inż. Katarzyna Piłczyńska
tel. (22) 234 33 80
e-mail: Katarzyna.Pilczynska@pw.edu.pl

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - rok akademicki 2023/2024

Plan zajęć st. podyplomowe I semestr 2023/2024
(do pobrania pliki PDF z planami: KOREKTA planu dla VI zjazdu 2023-24)

1) 25-26.11.2023 r.
2) 9-10.12.2023 r.
3) 13-14.01.2024 r.
4) 27-28.01.2024 r.
5) 10-11.02.2024 r.
6) 24-25.02.2024 r.

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - semestr II, rok akad. 2023/2024
(do pobrania pliki PDF z planami: plan na sem. letni 2023-24)

1) 16-17.03.2024 r.
2) 6-7.04.2024 r.
3) 20-21.04.2024 r.
4) 11-12.05.2024 r.
5) 25-26.05.2024 r.
6) 8-9.06.2024 r.

Egzamin końcowy: 22.06..2024 r.

-----------------------------------------

Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych (do pobrania plik PDF)
Nr sem. Przedmiot Liczba godzin
SEMESTR ZIMOWY
1  Komputerowe przygotowanie publikacji 
 dr inż. Leszek Markowski
16
1  Reprografia i drukowanie cyfrowe
 dr inż. Katarzyna Piłczyńska
16
1  Organizacja i zarządzanie w poligrafii
 mgr inż. Wiktoria Majewska
8
1  Kolorymetria w poligrafii 
 mgr inż. Andrzej Kunstetter 
16
1  Wybrane zagadnienia z technologii form drukowych 
 mgr  inż. Agnieszka Rusin
16
1  Komputerowe systemy wymiany informacji
 mgr inż. Piotr Bogusz
8
1  Współczesne maszyny drukujące
 dr inż. Henryk Godlewski
16
SEMESTR LETNI
2  Reprodukcja poligraficzna 
 dr inż. Szymon Kropaczewski
8
2  Wybrane zagadnienia z technologii opraw 
 mgr inż. Agnieszka Rusin
16
2  Wybrane zagadnienia z technologii drukowania 
 dr inż. Jan Kowalczyk / dr inż. Krzysztof Krystosiak
16
2  Projektowanie wydawnictw 
 mgr inż. Ewa Kołodziejuk
16
2  Współczesne podłoża i farby drukowe 
 mgr inż. Robert Kuczera / mgr inż. Marcin Łaba
16
2  Współczesne maszyny introligatorskie
 dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili
8
2  Automatyzacja procesów poligraficznych
 mgr inż. Wiktoria Majewska
16