Studia Podyplomowe „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 została wstrzymana.
Zapisy na studia podyplomowe na semestr zimowy roku akademickiego 2023/24 zostaną otwarte w Systemie Rekrutacja od 1 czerwca 2023.

 Studia podyplomowe  „Inżynieria produkcji w poligrafii”

Słuchacze studiów podyplomowych poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących nowoczesnej produkcji poligraficznej i opakowaniowej – od komputerowego przygotowania materiałów wydawniczych przez procesy drukowania, kończąc na etapach introligatorskich i logistycznych. W ramach niektórych przedmiotów oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość nabycia praktycznych umiejętności.

Czas trwania studiów: październik - czerwiec
Terminy zjazdów zaplanowano na soboty i niedziele (dwa semestry po 6 zjazdów, 192 godziny dydaktyczne).

Wszystkie zajęcia odbywają się w gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych PW przy ul. Konwiktorskiej 2.
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Opłata: ok. 7000 PLN za całą edycję studiów

REJESTRACJA KANDYDATÓW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Inżynieria produkcji w poligrafii) 
oraz telefonicznie: (22) 234 33 60; (22) 234 33 77

ZAPRASZAMY!
 

Kontakt:

Aleksandra Krulikowska 
tel. (22) 234 33 77
e-mail: aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl

Karolina Kurkowska
tel. (22) 234 33 60
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

Kierownik studiów Podyplomowych:
dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW
tel. (22) 234 33 55
e-mail: georgij.petriaszwili@pw.edu.pl

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych -  rok akademicki 202X/202X

Plan zajęć st. podyplomowe I semestr 202X/202X (do pobrania plik PDF)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

-----------------------------------------

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - semestr II, rok akad. 202X/202X

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Egzamin końcowy: xx.xx.xx.

-----------------------------------------

Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych (do pobrania plik PDF)
Nr sem. Przedmiot Liczba godzin
SEMESTR ZIMOWY
1  Komputerowe przygotowanie publikacji 
 dr inż. Leszek Markowski
16
1  Reprografia i drukowanie cyfrowe
 dr inż. Katarzyna Piłczyńska
16
1  Organizacja i zarządzanie w poligrafii
 dr inż. Piotr Janicki
8
1  Kolorymetria w poligrafii 
 mgr inż. Andrzej Kunstetter 
16
1  Wybrane zagadnienia z technologii form drukowych 
 mgr  inż. Agnieszka Rusin
16
1  Komputerowe systemy wymiany informacji
 mgr inż. Piotr Bogusz
8
1  Współczesne maszyny drukujące
 dr inż. Henryk Godlewski
16
SEMESTR LETNI
2  Reprodukcja poligraficzna 
 dr inż. Tomasz Dąbrowa
8
2  Wybrane zagadnienia z technologii opraw 
 mgr inż. Agnieszka Rusin
16
2  Wybrane zagadnienia z technologii drukowania 
 dr inż. Jan Kowalczyk
16
2  Projektowanie wydawnictw 
 mgr inż. Ewa Kołodziejuk
16
2  Współczesne podłoża i farby drukowe 
 mgr inż. Robert Kuczera
16
2  Współczesne maszyny introligatorskie
 dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili
8
2  Automatyzacja procesów poligraficznych
 prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev
16