Studia Doktoranckie

Aktualne informacje na temat studiów doktoranckich są podane na stronie wydziałowej (WMT) »

Doktoranci Zakładu Technologii Poligraficznych:

mgr inż. Arkadiusz Jeznach

mgr inż. Tomasz Murawski