Studenci

Studia dzienne inżynierskie i magisterskie

Harmonogramy zajęć i egzaminów oraz informacje do przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia.

Oferta tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac przejściowych (link).

Studia Podyplomowe

Szanowni Państwo,
Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 została wstrzymana.
Zapisy na studia podyplomowe na semestr zimowy roku akademickiego 2023/24 zostaną otwarte w Systemie Rekrutacja od 1 czerwca 2023.

Dyplomanci

Tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz tematy prac przejściowych.

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Nowe Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana MT PW z dnia 15.09.2021 dot. organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW
oraz Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP PW z dnia 17.05.2021 wprowadzające NOWY formularz karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych
UWAGA: nowy formularz obowiązuje dla wszystkich prac, do których tematy wydano po 20.05.2021.