Zaproszenie do udziału w seminariach naukowych ZOPiO

Seminaria naukowe Zakładu Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej są to organizowane „on line” spotkania w szeroko pojętym obszarze tematycznym obróbki plastycznej i odlewnictwa, w formie pojedynczej prezentacji „typu konferencyjnego” w języku polskim oraz następującej po niej dyskusji wg następującego harmonogramu:

 • przedstawienie Prelegenta (prowadzący z ZOPiO – 1 min,
 • przedstawienie Przewodniczącego (prowadzący z ZOPiO) – 1 min,
 • prezentacja (Prelegent pod kontrolą Przewodniczącego) - max. 15 min. + 3 min,
 • dyskusja zarządzana (Przewodniczący) do 44 minuty spotkania,
 • oficjalne zakończenie (Prowadzący z ZOPiO) 45 minuta spotkania,
 • otwarta dyskusja zainteresowanych uczestników – bez ograniczenia.

Wystąpienia zorganizowane są na „bazie” Otwartych Seminariów Naukowych ZOPiO, które odbywają się na platformie Teams.

Prezentacje są kwalifikowane (decyduje prelegent) do czterech niżej wymienionych rodzajów oznaczanych symbolami.

 • B- Badawcze: prezentowanie własnych badań naukowych, na dowolnym etapie od koncepcyjnego do podsumowującego.
 • P - Przeglądowe: prezentacja aktualnego stanu wiedzy na podstawie publikacji i innych źródeł, jednak jeszcze nie usystematyzowanej i nie zawartej w podręcznikach akademickich czy poradnikach. Może być wykorzystana do sformułowania koncepcji dalszych badań lub po prostu uaktualnienia wiedzy pracowników i studentów.
 • D - Dydaktyczne: prezentacja ciekawej problematyki z obszarów mało znanych w społeczności akademickiej związanej z dyscyplinami naukowymi i kierunkami studiów przez nią reprezentowaną.
 • K - Komercyjne: prezentacja szeroko pojętych narzędzi służącym badaniom naukowym i dydaktyce, zarówno pracom eksperymentalnym obliczeniowym, lub projektowym.
 • Uwaga! Można kwalifikować do więcej niż jednego rodzaju.

 

INFORMACJE I HARMONOGRAM »