Studia Podyplomowe - edycja 2022/2023

Ze względu na zgłoszenie się zbyt małej liczby słuchaczy Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”(edycja 2022/23) nie zostały uruchomione. Najbliższy przewidywany termin uruchomienia Studiów Podyplomowych - październik 2023 r.