Plany modelowe

Plany modelowe dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia

1. Studia dzienne inżynierskie I stopnia - Plan modelowy
obowiązujący na semestrach: 1-7 studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 r. i później

2. Studia zaoczne inżynierskie I stopnia - Plan modelowy
obowiązujący na semestrach: 1-8 (10 zjazdów w semestrze + zjazdy w sesji) dla studentów rozpoczynających studia od 1 października 2019 r. i później

3. Studia dzienne magisterskie II stopnia - Plan modelowy
obowiązujący na semestrach: 1-3 studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

4. Studia zaoczne magisterskie II stopnia - Plan modelowy
obowiązujący na semestrach: 1-4 (10 zjazdów w semestrze + zjazdy w sesji) dla studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później