Rekrutacja

Nabór jest przeprowadzany na podstawie zgłoszeń - decyduje kolejność zgłoszenia. Przyjęcie na studia następuje po potwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych oraz po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Nabór do XVIII (2023-2024) naszych studiów podyplomowych wystartował i trwa do 16 listopada br.

UWAGA!! XVIII edycja studiów podyplomowych "Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC" wystartuje w 2 grudnia 2023 r.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośredni  (dr inż. Radosław Morek +48 698 912 150 oraz mailowo). W każdej edycji uruchamiamy jedną lub dwie grupy. W przypadku jednej grupy mamy 14-15 miejsc. W przypadku dwóch grup każda może liczyć od 12 do maksymalnie 14 osób. W zależności od potrzeb uczestników i bieżących możliwości zajęcia odbywają się kontaktowo lub hybrydowo (część zajęć prowadzonych jest zdalnie). Zdalnie mogą być poprowadzone przede wszystkim wykłady oraz parę wybranych ćwiczeń. Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerów mogą odbyć się zdalnie wyłącznie na prośbę samych uczestników. Zajęcia laboratoryjne z obrabiarkami, warsztatowe, praktyczne odbywają się wyłącznie kontaktowo. 

Procedura zgłoszenia i kwalifikacji:

 1. Zapoznanie się z regulaminem studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu PW nr 86/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz z zasadami pobierania opłat.
 2. Skontaktowanie się z organizatorami studiów podyplomowych. 
 3. Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji: https://irk.pw.edu.pl/pl/, a logowanie https://irk.pw.edu.pl/pl/auth/login/ -> Rekrutacja -> Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy 2022/23 -> "Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC".
 4. W przypadku gdy pełną odpłatność lub część kosztów uczestnictwa pokrywa pracodawca należy wypełnić - zobowiązanie (formularz - link na dole strony). Koszt za XVII edycję wynosi 8600,00 zł, płatny w dwóch równych ratach.
 5. Proszę o wypełnienie dodatkowej ankiety (link również na dole strony) w odniesieniu do studiów podyplomowych. Wydrukowaną ankietę należy załączyć do wydrukowanego wniosku zgłoszeniowego.
 6. Dostarczenie do ZAOiOS ITW wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia, ankiety uzupełniającej, odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz jeśli firma pokrywa część kosztów to również zobowiązania firmy. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

  Instytut Technik Wytwarzania
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
  Politechnika Warszawska
  ZAiOS
  Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC
  ul. Narbutta 86 pok. 107
  02-524 Warszawa

 7. Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu określenie wiedzy i doświadczenia kandydata. Od wyniku rozmowy zależne jest przyjęcie danej osoby na studia – ma ona na celu utrzymanie wysokiego poziomu zajęć.
 8. Podpisanie umowy edukacyjnej określającej prawa i zobowiązania studenta i uczelni.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia (drogą elektroniczną) należy dokonać wpłaty I raty przed rozpoczęciem się zajęć (dane w potwierdzeniu przyjęcia). Dopiero po tym wystawiana jest FA VAT. Do firm wysyłana jest FA proforma jako podstawa do wpłaty. Odpłatność wynosi 8900,00 zł, podzielona jest na 2 równe raty po 4450,00 zł, płatne przed rozpoczęciem się semestru (sem.I - wrzesień/październik i sem.II - kwiecień/maj). Każdą z wpłat zgodnie z zarządzeniem Dziekana WIP nr 10/2019 należy wpłacić przez rozpoczęciem się zajęć (I rata przed 30.11.2022 i II rata do końca maja 2024).
Grupy i ich liczebność

Na studia przyjmowane są osoby spełniające postawione wymagania, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć. Ze względu organizacyjnych możliwe są następujące opcje organizacji grup:

 • jedna grupa - liczba uczestników 12-14 osób,
 • dwie grupy - liczba uczestników w jednej grupie maks. 12 osób.

Podział na grupy przeprowadzany jest podczas pierwszego wspólnego spotkania organizacyjnego i wykładowego. O uruchomieniu 1 lub 2 grup decyduje liczba przyjętych uczestników spełniających stawiane wymagania.

Z dodatkowymi pytaniami proszę kontaktować się z dr inż. Radosławem Morkiem (radoslaw.morek'at'pw.edu.pl), tel. 22 234 8206 lub +48 698 912 150.

Ankieta uzupełniająca

Pobierz plik (pdf, 47,71 kB)

Formularz odpłatności dla podmiotów

Pobierz plik (pdf, 42,45 kB)