Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są przez Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r5-19 oraz wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13) i adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi.

W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia (magisterskich) Zakład Inżynierii Spajania wspólnie z zespołem Odlewnictwa (ZOPiO) prowadzi na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn specjalność "Spawalnictwo i Odlewnictwo". Po jej ukończeniu istnieje możliwość rozszerzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianego spawalnictwa w ramach jednorocznych studiów podyplomowych, umożliwiających zdobycie uprawnień Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

ZAPRASZAMY do wyboru specjalności "Spawalnictwo i Odlewnictwo"!

22 czerwca 2023r. odbyło się VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze.

Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW poświęconej Sympozjum, na której można zapoznać się m.in. z tematyką prezentowanych referatów.

Zakład Inżynierii Spajania
Instytut Technik Wytwarzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

tel.: (+48 22) 2348402
e-mail: zis.mt@pw.edu.pl

Elektroniczna Politechnika Warszawska łączy usługi i aplikacje informatyczne dostępne dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Należą do nich m.in:

  • uczelniany portal pracowniczy (SAP),
  • uczelniany system obsługi studiów (USOSweb),
  • uczelniana skrzynka pocztowa (WEBMAIL)
  • uczelniana platforma nauczania zdalnego (LeOn) - zintegrowana z systemem USOSweb.