Wybory specjalności dla grupy ID-G0-3

UWAGA: Składanie deklaracja wyboru specjalności dla ID-G0-3 zostanie udostępnione w dniach 29-30 listopada 2021 r. w systemie USOS.

Studenci sem. 3 studiów stacjonarnych inżynierskich kier. Papiernictwo i Poligrafia (ID-G0-3) dokonują wyboru specjalności spośród dwóch oferowanych:
1) Grafika Komputerowa i Technologie Cyfrowe w Poligrafii (ozn. GK),
2) Technologia Poligrafii i Produkcji Opakowań (ozn. GP).

Podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 23.11.2021 r., zaprezentowane zostały obie specjalności (link do prezentacji).

Regulamin wyboru specjalności »