Godziny dziekańskie - 16.12.2021 r. od godz. 12:15 do 16:00

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego ogłasza godziny dziekańskie w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godz. 12:15-16:00 dla wszystkich studentów Wydziału MT.
Decyzja Dziekana MT nr 152/2021 »